Tylko 14 dni na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy w sytuacji niewypełnienia tego obowiązku dotychczas.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje, że 8 czerwca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw[1]. Zgodnie z przepisem art. 10 przedmiotowej ustawy, w ciągu 14 dni od 1 lipca 2022 r. tj. od dnia jej wejścia w życie, podmioty powierzające wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy mogą złożyć powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy, jeśli z jakiegoś powodu nie zrobili tego wcześniej.

Z przepisu tego mogą skorzystać ci pracodawcy, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z powierzeniem wykonywania pracy obywatelom Ukrainy poza złożeniem powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy lub złożyli je po terminie albo złożyli powiadomienie zawierające błędy.

Wprowadzony przepis jest niezwykle istotny z uwagi na fakt, że powierzenie wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy bez dopełnienia obowiązku powiadomienia lub złożenie powiadomienia po terminie może być uznane za nielegalne powierzenie pracy.

Bardzo ważny jest również fakt, że ten szczególny przepis obowiązuje jedynie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy (tj. licząc od 1 lipca 2022 r.).

[1] Dz.U. z 2022 r. poz. 1383.