Teletechnik potrzebny od zaraz

CV

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpływają liczne wnioski od organizacji przedsiębiorców. Wiele z nich ma wspólny mianownik – niedostosowanie tempa zmian legislacyjnych do realiów życia gospodarczego.

W ustawie Prawo budowlane brakuje przepisów dotyczących kontroli wykonania instalacji telekomunikacyjnych, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, dotyczącego budynków użyteczności publicznej czy wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dlatego w opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaproponował przepis, nakładający na organy nadzoru budowlanego obowiązek kontroli „wykonania instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w tym instalacji telekomunikacyjnej wskazanej w art. 6 i 7 ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych”.

– Niestety, samo wprowadzenie takiej poprawki w ustawie nie zamyka sprawy. Bo jak się okazuje, w obecnym systemie szkolnictwa zawodowego nie ma zawodu teletechnika czy specjalisty instalacji telekomunikacyjnych. A to oznacza, że na rynku brakuje nie tylko wykonawców, ale też specjalistów w zakresie projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych czy sprawowania nadzoru nad takimi robotami. Dlatego oczekuję od MEN informacji, czy resort rozważa utworzenie kierunków, albo co najmniej kursów przygotowujących do wykonywania takich usług, które kończyłyby się państwowym lub zdawanym przed właściwą izbą samorządu zawodowego egzaminem – mówi Adam Abramowicz.

Sprawa formalnego braku zawodu teletechnika i specjalisty usług telekomunikacyjnych oraz konsekwencji z tym związanych dla przedsiębiorców i rynku budowlanego, była też tematem wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Ministra Inwestycji i Rozwoju. „Obecnie kierowaniem przedmiotowymi robotami oraz ich odbiorem zajmują się najczęściej kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru z zakresu elektryki” – argumentował Rzecznik wniosek o informację, czy MIiR „rozpoznawało problem braku wyodrębnienia wśród specjalizacji techniczno-budowlanych specjalności instalacyjnej z obszaru teletechniki oraz telekomunikacji”.

– Wiem, że pod kierunkiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju powstaje Zintegrowany System Kwalifikacji, dzięki czemu standaryzacja i certyfikacja zawodów oraz kwalifikacji rynkowych zostanie unormowana. Niestety, prace w tym zakresie muszą nabrać tempa, by nie okazało się, że brak zawodu teletechnika to wierzchołek góry lodowej. Zadaniem Rzecznika jest wskazywanie administracyjnych i legislacyjnych przeszkód, które utrudniają funkcjonowanie firm  – mówi Adam Abramowicz.