Inauguracja 8 Kongresu MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz podczas inauguracji 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czytaj więcej…