Sukces poznańskiego oddziału Biura Rzecznika MŚP – po interwencji przedsiębiorca otrzyma kopię nagrania spotkania od GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odmówiła wydania przedsiębiorcy uwierzytelnionej kopii nagrania spotkania z jego udziałem. Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców GDDKiA dokonała ponownej analizy sprawy i umożliwiła przedsiębiorcy udostępnienie nagrania.

W grudniu 2018 roku przedsiębiorca odbył spotkanie w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, którego przedmiotem było postępowanie administracyjne w kwestii wydania zezwolenia na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej do parametrów zjazdu publicznego. Do spotkania doszło w siedzibie GDDKiA w Warszawie i było ono rejestrowane. Przedsiębiorca zwrócił się z wnioskiem do urzędu o wydanie uwierzytelnionej kopii nagrania, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała go, że sposobem na zapoznanie się z nagraniem jest ponowna wizyta w warszawskiej siedzibie urzędu.

W marcu br. przedsiębiorca zgłosił się do poznańskiego oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję Rzecznika, a w kwietniu zostało wystosowane pierwsze pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W odpowiedzi GDDKiA ponownie poinformowała o możliwości zapoznania się przez przedsiębiorcę z dokumentami w sprawie w siedzibie GDDKiA w Warszawie, w związku z czym przedsiębiorca byłby zmuszony do podróży na koszt własny. Reakcją Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców było kolejne pismo, w którym GDDKiA została wezwana do wydania przedsiębiorcy nagrania w trybie art. 73 k.p.a. Po dokonaniu ponownej analizy sprawy GDDKiA pismem z dnia 27 maja br. poinformowała o rozstrzygnięciu na korzyść przedsiębiorcy. GDDKiA wystosowała również do przedsiębiorcy pismo o możliwości wydania uwierzytelnionej kopii nagrania spotkania na jego wniosek.

  • Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji i rozstrzygnięcia dokonanego przez urząd po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Właściciele firm, powinni mieć dostęp do dokumentacji dotyczącej prowadzonych przez nich spraw, na wniosek, tego wymaga przejrzystość prowadzenia postępowań. Będziemy reagować w każdym wypadku naruszenia tego przywileju.