Starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odniosły sukces!

Ministerstwo Finansów wycofało się z pomysłu paragon przed płatnością.

Wyniki konsultacji przeprowadzonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku wpłynęły na podjęcie tej decyzji przez Ministerstwo Finansów.

Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP polecił przeprowadzenie konsultacji wśród organizacji przedsiębiorców i pracodawców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Konsultacje dotyczyły projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, w którym istotny dla przedsiębiorców był § 6 ust. 1 projektu, który wprowadzał obowiązek wystawienia i wydania nabywcy (towaru lub usługi), bez jego żądania, paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty należności, bez względu na wybraną przez nabywcę formę płatności.

Wprowadzenie w życie tego przepisu wiązałoby się z problemami i utrudnieniami technicznymi, spowodowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej i zwiększeniem kosztów. Takie informacje zostały przekazane nam przez przedsiębiorców – mówi Adam Abramowicz.

Podczas Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców 21 lutego w Warszawie Jerzy Owczarek – Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów podziękował za argumenty zgłoszone z Biura Rzecznika i oznajmił, że przepis
o wystawianiu paragonu przed płatnością zostanie usunięty z ministerialnego projektu.

Ministerstwo Finansów posłuchało głosu przedsiębiorców. Wprowadzenie tej regulacji spowodowałoby ogromny chaos i liczne utrudnienia. Bardzo dobrze, że przepis ten zniknie z projektu – dodaje Adam Abramowicz.