Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców w Jastrzębiu Zdroju

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem

2 sierpnia 2019 r. o godzinie 12 w Restauracji „Dąbrówka” w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 49

W trakcie spotkania będą omawiane kwestie:
– poszanowania zasady wolności i działalności gospodarczej
– bezstronności i równego traktowania
– zasad uczciwej konkurencji
– opiniowania aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej
– Konstytucji Biznesu, jak również spraw interesujących przedsiębiorców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego