Spotkanie z organizacjami przedsiębiorców oraz z przedsiębiorcami w Biurze Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu

W dniu 5 marca 2020 roku w Biurze Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu odbyło się spotkanie z organizacjami przedsiębiorców oraz z przedsiębiorcami.

Przedmiotem spotkania było omówienie zasad wzajemnej współpracy, wymiany informacji, a przede wszystkim  sposobu sygnalizowania dostrzeżonych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodatkowym elementem spotkania pełnomocnika terenowego Biura Rzecznika Oddział Terenowy w Poznaniu,  dr Izabeli Hasińskiej, z organizacjami przedsiębiorców i z przedsiębiorcami była dyskusja oraz wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami.