Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w Poznaniu

W Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem było przedstawienie i omówienie najważniejszych postulatów systemowych, które zostały wybrane z propozycji organizacji należących do Rady Przedsiębiorców przy RMŚP.  Spotkanie zakończyła debata Rzecznika MŚP z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców.