Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP w sprawie przedsiębiorców z powiatu grodziskiego

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zanotował na swym koncie kolejny sukces. Tym razem pomoc otrzymało dwoje przedsiębiorców z powiatu grodziskiego k. Warszawy. Zamierzali otworzyć wiejską przychodnię zdrowia oraz punkt apteczny. Otrzymali jednak przykrą wiadomość od urzędników  – termin odbioru sanitarnego lokalu został wyznaczony na odległy termin  – 11 lipca.

Sytuacja przedsiębiorców stała się wskutek tego skomplikowana, ponieważ wcześniej ponieśli znaczne koszty adaptacji lokali, zatrudnienia personelu, a także zaciągnęli zobowiązania finansowe. Oboje zwrócili się zatem o pomoc do Rzecznika MŚP (Oddziału Terenowego w Krakowie), który zainterweniował w ich sprawie.

Interwencja okazała się skuteczna  – urzędnicy wykazali zrozumienie i o dwa miesiące przyspieszyli pierwotnie ustalony termin odbioru lokali,  za co należą im się również podziękowania, biorąc pod uwagę obciążenie sprawami związanymi z epidemią koronawirusa.

– Jest bardzo ważne, aby urzędy państwowe sprawnie działały w trudnym dla przedsiębiorców czasie epidemii. Ta sprawa została rozstrzygnięta na korzyść przedsiębiorcy, zgodnie z koronną zasadą Konstytucji Biznesu, której Rzecznik MŚP jest strażnikiem – nie kryje zadowolenia  Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.