Sejm przyjął poprawkę Rzecznika MŚP do projektu ustawy o ubezpieczeniach społecznych

ZUS

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wystąpił na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Komisji Finansów Publicznych w dniu 12.12.19. Posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił trzy poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:
1️⃣ Czasowe podnoszenie progu obrotowego, aż do objęcia ulgą wszystkich przedsiębiorców do 2024 roku
2️⃣ Zniesienie 3-letniego ograniczenia możliwości skorzystania z ulgi w ciągu 5 lat
3️⃣ Zobowiązanie ZUS do zasięgania informacji o przychodach i dochodach bezpośrednio z KAS, zamiast żądania tych danych od przedsiębiorcy – poprawka przyjęta w dniu 12.12.19 przez Sejm

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpień Rzecznika oraz pokazaną prezentacją.