Rzecznik wnioskuje o objaśnienia prawne w sprawie przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników

Po doniesieniach medialnych o nałożeniu na przedsiębiorców przez ZUS obowiązku comiesięcznego raportowania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników, Rzecznik MŚP wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wykładnię czy żądanie ZUS jest w zgodzie z prawem.

Chodzi o stwierdzenie, czy w świetle Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z dnia 25 czerwca 1999 r., kontrola formalna zwolnień lekarskich pracowników jest uprawnieniem czy obowiązkiem pracodawców. Nakładając na pracodawców obowiązek formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz przesyłania informacji na ten temat do ZUS, Zakład powołuje się na rozporządzenie do Ustawy o świadczeniach, wydane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, które mówi nie o uprawnieniu, ale o obowiązku płatnika składek do kontroli zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy.

W piśmie do minister Elżbiety Rafalskiej rzecznik MŚP Adam Abramowicz dowodzi, iż rozporządzenie do Ustawy, w którym uprawnienie nadane przez ustawodawcę ewaluuje
w obowiązek, narusza zasadę lex superior derogat legi inferiori – czyli jest sprzeczne w tym zakresie z Ustawą i jako takie nie może stanowić podstawy prawnej dla ZUS.

– Niestety, samo uchwalenie Konstytucji Biznesu nie wyeliminowało z automatu wszystkich bubli prawnych. Ale rolą Rzecznika MŚP jest właśnie czuwanie nad tym, by skutki wprowadzanych regulacji nie biły rykoszetem w tych, dla których to prawo doskonalimy. Jeśli ustawodawca dał pracodawcy prawo do formalnej kontroli zwolnień lekarskich pracowników, to nie przymuszajmy go, by z tego prawa korzystał. I nie żądajmy sterty dodatkowych sprawozdań od ludzi, którzy na buchalterię naprawdę nie mają czasu – mówi Adam Abramowicz.