Rzecznik MŚP występuje do wicepremiera Gowina o niezwłoczne wydanie rozporządzenia, wydłużającego termin składania wniosków o pomoc z tarczy branżowej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz wystąpił do wicepremiera Jarosława Gowina o niezwłoczne wydanie rozporządzenia, wydłużającego termin składania wniosków o pomoc w ramach tarczy branżowej dla firm. Przedsiębiorcy, którym na mocy rozszerzenia przepisów przysługuje ulga na ZUS za lipiec sierpień i wrzesień w przypadku spadku przychodów o 75%, na razie nie mogą z niej skorzystać, gdyż termin na składanie wniosków upłynął 30 listopada br.

Problem dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców z branży artystycznej, którym tzw. Tarcza 6.0 przyznała wsparcie analogiczne do tego otrzymanego przez branżę turystyczną w ustawie uchwalonej we wrześniu bieżącego roku. O ile jednak przedsiębiorcy turystyczni mieli około półtorej miesiąca na złożenie wniosku, o tyle część przedsiębiorców została dodana już po terminie na złożenie takiego wniosku.

Na szczęście na mocy nowej ustawy rząd może wydać rozporządzenie, które wydłuży czas na złożenie wniosków. Rząd powinien opublikować takie rozporządzenie zaraz po podpisaniu ustawy przez Prezydenta – argumentuje Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.