Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Klimatu o zmiany w ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz organizuje spotkanie w sprawie zmian dotyczących Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach

Dyskusja przedsiębiorcy

W związku ze zmianami dotyczącymi Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, jakie mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami, działającego w Radzie Przedsiębiorców.

Jednocześnie Rzecznik MŚP wystąpił z wnioskiem do Ministra Klimatu o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.