Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie okresowych badań pracowników

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg list z apelem o automatyczne przedłużenie ważności dotychczasowych okresowych badań lekarskich pracowników.  Zawnioskował tym samym o realizację tego postulatu poprzez jak najszybsze umocowanie prawne wytycznych Głównego Inspektora Pracy, tj.:

1)        zawieszenia  obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych;

2)        utrzymania obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich.

Pełna treść listu: