Rzecznik MŚP skierował opinię do projektu Ustawy Tarcza 3.0 do Marszałka Sejmu RP Pani Elżbiety Witek

Logo Biura Rzecznika Samodzielny Organ Ochrony Prawa Orzeł w Koronie na czerwonym tle

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, działając na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz w związku z procedowaniem w Sejmie RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy 344). skierował opinię do projektu Ustawy do Marszałka Sejmu RP Pani Elżbiety Witek. Opinia została także skierowana do wiadomości przewodniczącym klubów i kół w Sejmie RP. 

Pełna treść pisma poniżej: