Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy „Mały ZUS+”

Propozycje  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu Mały ZUS+ oraz pismo do dra Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w MPiT, ws. uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.