Rzecznik MŚP apeluje do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań zmierzających do likwidacji ograniczeń związanych z obowiązkiem odbycia kwarantanny przez Białorusinów wjeżdżających na terytorium Polski

W związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną na Białorusi oraz deklaracjami Rządu RP odnośnie pomocy Białorusinom, pismem z dnia 16 września 2020 r. Rzecznik MŚP zaapelował do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań zmierzających do likwidacji ograniczeń epidemiologicznych dla Białorusinów wjeżdżających do Polski, związanych przede wszystkim z obowiązkiem odbycia kwarantanny. Rzecznik MŚP wskazał przy tym, że wzorem dla pożądanych regulacji w tym zakresie może być podpisana w dniu 12 lutego 2010 r. pomiędzy Polską a Białorusią umowa o zasadach małego ruchu granicznego, która jednak nie została wdrożona w życie. Definiuje ona „strefę przygraniczną” jako obszar sięgający do 30 km (a pod pewnymi warunkami do 50 km) od linii granicy, którego mieszkańcy mogą korzystać z ułatwień w przekraczaniu granicy państwowej, jak np. brak obowiązku odbycia kwarantanny. Rzecznik MŚP wskazał przy tym, że jego apel jest podyktowany m.in. potrzebami polskich przedsiębiorców oferujących swoje towary i usługi białoruskim klientom.

Dodatkowo, mając na uwadze powołanie w dniu 22 lipca 2020 r. Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi, Rzecznik MŚP zwrócił się również do jego członków z prośbą o wsparcie powyższej inicjatywy.

Poniżej pełna treść apelu Rzecznika MŚP z dnia 16 września 2020 r.: