Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się z prośbą o odstąpienie od nakładania kar w przypadku opóźnień w sporządzaniu, podpisywaniu oraz składaniu e-sprawozdań finansowych

[real3dflipbook id=”2″]Adam Abramowicz skierował pismo do Minister Finansów i Ministra Sprawiedliwości, w którym porusza problem nowej infrastruktury teleinformatycznej do sporządzania, podpisywania oraz składania e-sprawozdań przez przedsiębiorców oraz potrzebę przeprowadzenia odpowiedniej akcji informacyjnej.

W 2019 roku przedsiębiorcy w Polsce po raz pierwszy podpisują elektronicznie sprawozdania finansowe. W związku z tym do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców spływają informacje od przedsiębiorców, że to rozwiązanie wciąż wymaga przybliżenia zasad w zakresie stosowania nowych narzędzi.

Wsłuchując się w głos mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz skierował pismo do Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów, i Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości. W swoim liście Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie odstąpienia od nakładania kar na przedsiębiorców, którzy ewentualnie spóźnią się z realizacją obowiązków w zakresie e-sprawozdań finansowych. Adam Abramowicz zaapelował również o przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat zbliżającego się terminu sporządzania sprawozdań finansowych, sposobu ich podpisywania oraz miejsca udostępnienia narzędzi umożliwiających nieodpłatne składanie e-sprawozdań finansowych.

– E-sprawozdania finansowe stanowią nowość dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Kontaktują się ze mną właściciele firm, którzy nie mają pewności jak stosować nowe przepisy i z których narzędzi korzystać. W związku z tym zwróciłem się z prośbą do właściwych ministerstw o rozważenie odstąpienia od nakładania kar i przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.