Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców obejmuje patronatem akcję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz objął patronatem akcję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”. Jest to inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa, gotowe nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa COVID19. Jej założeniem jest skoordynowanie działań pomocowych podejmowanych przez poszczególne firmy, a także zachęcenie kolejnych podmiotów do włączenia się do realizowanego przedsięwzięcia. Stanowi ono tym samym element szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu w duchu solidarności podejmowanej w celu ratowania ludzkiego życia.

W ramach akcji niezbędne wsparcie uzyskają m.in. placówki służby zdrowia, osoby poszkodowane skutkami pandemii oraz organizacje pozarządowe. Przekazywana pomoc będzie miała zarówno charakter materialny, w tym finansowy, a także pozamaterialny. Organizatorzy angażują do udziału w inicjatywie również sportowców, artystów i celebrytów.

Inicjatorem akcji jest Leszek Gierszewski – Prezes i założyciel przedsiębiorstwa Drutex SA, a Koordynatorem Generalnym Radosław L. Kwaśnicki – partner zarządzający w kancelarii RKKW. Koordynatorem akcji z ramienia Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców został Jacek Cieplak – Zastępca Rzecznika.

Biuro Rzecznika włączyło się do kampanii poprzez tworzenie dodatkowych kanałów komunikacji z przedsiębiorcami i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz wsparcie działań legislacyjnych, które pozwolą na efektywniejszą pomoc w ramach niniejszej inicjatywy.

JESTEŚMY RAZEM POMAGAMY!!

Oficjalny fanpage akcji TUTAJ

2 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Jesteśmy razem pomagamy szpital korona wirus