Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców czasowo ogranicza przyjmowanie interesantów w Biurze w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku oraz Poznaniu

Nawiązując do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. z 2020 r. poz. Poz. 433,
informujmy o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów w Biurze w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku oraz Poznaniu.

W pozostałym zakresie Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców funkcjonuje w zakresie zadań określonych przepisami prawa.

Osoby, które chciałyby skontaktować się z Biurem Rzecznika, zachęcamy do kontaktu:

listownego:

Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

telefonicznego:

pod numerem tel.: +48 22 1237070 (sekretariat).

Jednocześnie Biuro Rzecznika informuje,
że NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH DROGĄ TELEFONICZNĄ.

Prosimy o składanie wniosków pocztą elektroniczną:

e-mail: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl,
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl

lub poprzez formularz kontaktowy:
Jak zgłosić sprawę do Biura Rzecznika?