#RatujBiznesW czasach pandemii koronawirusa 2019-nCoV i wygaszania światowej gospodarki polscy przedsiębiorcy jako jedni z pierwszych w Europie zaczęli odczuwać skutki gospodarcze tej nadzwyczajnej sytuacji. Aby pomóc przedsiębiorcom w tym ciężkim okresie potrzebne są szybkie i realne działania. Z tego względu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rozpoczyna akcję #RatujBiznes

#RatujBiznes to akcja informacyjno-organizacyjna, w której Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje przedsiębiorców o przysługujących im możliwościach w zakresie zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych. Jednocześnie, na stronie akcji #RatujBiznes, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców udostępnia listę kancelarii prawnych i podatkowych, które nieodpłatnie (pro publico bono) pomogą mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski. Więcej o akcji przeczytasz tutaj.

Listę instrumentów prawnych (wniosków) w zakresie wsparcia przedsiębiorców znajdziesz tutaj.

Lista kancelarii prawnych i podatkowych, które biorą udział w akcji #ratujbiznes znajdziesz tutaj.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców dziękuje wszystkim kancelariom przyłączającym się do akcji #RatujBiznes. W interesie każdego z nas jest udzielenie przedsiębiorcom fachowego wsparcia w tych trudnych czasach.

Jednocześnie, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie monitorował rozstrzygnięcia jakie organy publiczne będą wydawały w zakresie wnioskowanego wsparcia przedsiębiorców. Jak również będzie interweniował w przypadkach stwierdzonych naruszeń praw przedsiębiorców.

Koordynatorem generalnym akcji jest Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.


O akcji#RatujBiznes to akcja prowadzona przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest skierowana zarówno do (mikro, małych i średnich) przedsiębiorców, dotkniętych obecną sytuacją gospodarczą, jak również do kancelarii prawnych i podatkowych świadczących tym przedsiębiorcom nieodpłatną (pro publico bono) pomoc prawną przy wypełnianiu i składaniu wniosków o wsparcie.

Akcja #RatujBiznes ma z jednej strony informować przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej o możliwych instrumentach wsparcia (ich listę znajdziesz. Z drugiej strony ma umożliwić mikro, małym i średnim przedsiębiorcom znalezienie fachowej, nieodpłatnej pomocy prawnej przy wypełnianiu i składaniu wniosków.

Do zakresu jego kompetencji, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, należy m.in. inicjowanie i organizowanie działalności informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Z tego względu w akcji #RatujBiznes biorą udział kancelarie prawne i podatkowe, które wyrażają chęć nieodpłatnego (pro publico bono) świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom z sektora MŚP przy wypełnianiu i składaniu wniosków. Pomoc prawna kancelarii prawnych i podatkowych jest świadczona zdalnie (telefonicznie, elektronicznie).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie prowadził monitoring w zakresie rozstrzygnięć, które będą zapadały w sprawach wnioskowanych przez przedsiębiorców oraz interweniował w przypadkach stwierdzenia naruszeń praw przedsiębiorców podczas tych postępowań.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie świadczy usług doradczych i prawnych.

Jak to działa?

Przedsiębiorcy:

  • Jeżeli stać Państwa na opłacenie usług prawnych i doradczych uprzejmie prosimy o nie korzystanie z akcji nieodpłatnych porad prawnych i podatkowych. Akcja #RatujBiznes przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których nie stać na taką pomoc! Jeżeli nie jesteście Państwo w takiej sytuacji – nie blokujcie możliwości uzyskania pomocy przez naprawdę potrzebujących przedsiębiorców.
  • Nieodpłatna pomoc w ramach akcji #RatujBiznes dotyczy wyłącznie przygotowania i złożenia wniosku o środki pomocowe. Pomoc pro publico bono w ramach #RatujBiznes nie dotyczy wszelkich pozostałych kwestii (na przykład rozliczeń z kontrahentami, stosunków pracodawca – pracownik, zmiany umów, postępowań restrukturyzacyjnych itp.). Kancelarie biorące udział w akcji mogą odmówić nieodpłatnej pomocy innej niż przygotowanie i złożenie wniosków o środki pomocowe, prosimy w tym względzie o wyrozumiałość!
  • Samodzielnie wybieracie Państwo kancelarię z listy kancelarii prawnych i podatkowych opublikowanych tutaj oraz kontaktujecie się mailowo lub telefonicznie w sprawie pomocy. Kancelarie same ustalają sposób świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie ingeruje w te zasady i nie narzuca sposobu postępowania kancelarii biorących udział w akcji #RatujBiznes.
  • Kancelaria, do której się Państwo zwrócicie może z uzasadnionych powodów odmówić świadczenia nieodpłatnej pomocy na Państwa rzecz (na przykład ze względu zaistniały konflikt interesów, dużą liczbę zgłaszających się przedsiębiorców, przekraczającą możliwości obsługi itp.). Prosimy, aby uszanowali Państwo taką, ewentualną, decyzję kancelarii biorącej udział w #RatujBiznes. W tej sytuacji prosimy o kontakt z inną kancelarią biorącą udział w akcji #RatujBiznes.
  • Prosimy o nie przesyłanie zapytania do wielu kancelarii jednocześnie, nie konfrontowanie otrzymanej pomocy z inną kancelarią biorącą udział w akcji #RatujBiznes. Ze względu na fakt, iż kancelarie mają ograniczone możliwości pomocy prosimy o nie generowanie dodatkowej, niepotrzebnej pracy, konieczności odpowiadania na wysyłane przez Państwa pytania.

Kancelarie:

  • Samodzielnie ustalacie Państwo zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i podatkowej zgłaszającym się do Was przedsiębiorcom. Rzecznik nie narzuca i nie ingeruje w ustalone przez Państwa zasady. Prosimy jednakże, dla zachowania pełnej jasności, o wyraźne komunikowanie ustalonych przez Państwa zasad zgłaszającym się po pomoc przedsiębiorcom.
  • Nieodpłatna pomoc dotyczy wyłącznie przygotowania i złożenia wniosku o środki pomocowe. Pomoc pro publico bono w ramach #RatujBiznes nie dotyczy wszelkich pozostałych kwestii (na przykład rozliczeń z kontrahentami, stosunków pracodawca – pracownik, zmiany umów, postępowań restrukturyzacyjnych itp.).
  • Możecie Państwo, z uzasadnionych powodów, odmówić nieodpłatnej pomocy danemu przedsiębiorcy (np. pomocy w zakresie innym niż przygotowanie i złożenie wniosków o środki pomocowe, ze względu na występowanie konfliktu interesów, ze względu na brak możliwości technicznych świadczenia nieodpłatnej pomocy w przypadku napływu nadmiernej ilości zgłoszeń itp.). Prosimy, aby jasno komunikowali Państwo przedsiębiorcom powody ewentualnej odmowy świadczenia nieodpłatnej pomocy.
  • W miarę możliwości prosimy o wskazanie przedsiębiorcy, któremu odmówiono pomocy ze względu na ilość spraw, które wpłynęły do Państwa w ramach #RatujBiznes innej, znanej Państwu kancelarii, o której wiecie, iż dysponuje jeszcze „wolnymi mocami przerobowymi”.
  • W przypadku braku możliwości dalszego uczestniczenia Państwa w akcji #RatujBiznes prosimy o przesłanie takiej informacji na adres ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl usuniemy Państwa kancelarię z listy najszybciej jak to tylko będzie możliwe.

Wnioski


Kancelarienull

Konopacka i Stępkowski Law and Legal s.c.; ul. Grabiszyńska 210/6; Wrocław, 53-235

Tel.: 606920641, izabela.konopacka@kslegal.eu

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Jankowski; Rynek 21/1 Wałbrzych, 58-300

Tel.: 884978736, adwokat.jankowski@op.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Ponichtery ``ARVE``; ul. Gwiaździsta 62 lok. 16/3, 53-413 Wrocław

Tel.: 71 3372701, s.ittner@arve-kancelaria.pl

null

PAREMIA Kancelaria Radców Prawnych M. Żaczek i Partnerzy Sp. p.; ul. Kościuszki 142c/1, 50-439 Wrocław

Tel.: 515042143, natalia.zaczek@paremia.pl

null

Doradztwo Podatkowe Teresa Kotwicka Doradca Podatkowy ; ul. Okrzei 83, 5-080 Kąty Wrocławskie

Tel.: 503 086 570, teresa.kotwicka@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bagiński; ul.Jęczmienna 10/8, 53-507 Wrocław

Tel.: 607 033 315, marcin.baginski@radcabaginski.pl

null

Jan Pietrzak Legal Taxes; ul. Pochyła 14/13, 53-512 Wrocław

Tel.: 605511517, j.pietrzak@legaltaxes.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Sobolewskiego; ul. Marcellego Bacciarellego nr 42, lok. 10, 51-649 Wrocław

Tel.: 733 75 75 70, biuro@kancelariasobolewski.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sosnowska; ul. Srebrnogórska 10 lok. 8, 50-536 Wrocław

Tel.: 606918641, m.sosnowska@kancelaria-msosnowska.pl lub sosnamal@poczta.onet.pl

null

Staniek & Partners Law for Industry; ul. Hubska 52/14 Wrocław , 50-502

Tel.: 5000827345,michal.staniek@staniekandpartners.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Judyta Górniak; ul. Jeleniogórska 5a Świebodzice , 58-160

Tel.: 662090572, biuro@kancelariagorniak.net

null

Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Kielar-Tammert; Plac Teatralny 3, II p. lok. 24 50-051 Wrocław

Tel.: 602386001, sekretariat@bktkancelaria.pl

null

Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp. k. ; ul. Żmigrodzka 81-83, 51-130 Wrocław

Tel.: 501689076, sekretariat@kprawnamp.pl

null

Kancelaria Adwokacka Damian Czekaj; ul. Nowa 2a/15, 50-082 Wrocław

damian.czekaj@gmail.com

null

Oniszczuk & Associates; ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 213, 50-125 Wrocław

Tel.: 71 342 31 87; 71 341 84 23, office@oniszczuk.com

null

PMR Restrukturyzacje S.A.

Tel.: 22 30 05 259, pomoc.misp@pmr-restrukturyzacje.pl

null

Intu.legal Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Jankowski; ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław

k.jankowski@intu.legal

null

Kancelaria Doradców Podatkowych ABAKUS s.c.; 67-200 Głogów, ul.Gwiaździsta 35

Tel.: 76 831 29 26; abakus@grupa-abakus.pl

null

Kancelaria Adwokacka Bomerski; ul. Krupnicza 13 Wrocław, 50-075

Tel.: 713075295, kancelaria@bomerski.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Maliniak; ul. Koszykarska 8a/1 Wrocław, 54-134

Tel.: 602117471, anna.maliniak@kancelaria-maliniak.pl

null

Kancelaria Adwokacka adw. dr Anna Koropczuk; ul. Grabiszyńska 53/2 53-503 Wrocław

Tel.: 601679495, ratujbiznes@adwokatkoropczuk.pl

null

Robert Kałek, Kancelaria Radcy Prawnego; ul. Polna 2b/2, 59-300 Lubin

Tel.: 662 191 732, kontakt@lexconsilium.pl

null

Adwokat Alicja Dydo-Warchoł Kancelaria adwokacka; os. Różane 37b/5, 58-200 Dzierżoniów

Tel.: 602 754 894, alicja.dydo@adwokatura.pl

null

Klempous Kancelaria Prawna Radca prawny Jacek Klempous ; ul. Ostrowskiego 22 lok. 3/2, 53-238 Wrocław

Tel.: 691646434, jk@klempous.pl

null

Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych; ul. Sokolnicza 5 lok. 28, 53-676 Wrocław

Tel.: 575 505 529, kancelaria@jglegal.pl

null

KHG Hupajło i Partnerzy Kancelaria adwokacko-radcowska; ul. Dmowskiego 3, Wrocław

Tel.: 693 44 77 70, 881 44 18 80, rafal.kufieta@khg.pl, wiktor.kacperski@khg.pl

null

Fundacja Pomocy Prawnej WrocLAW; ul. Łowiecka 5-7/22, 50-220 Wrocław

Tel.: 694 879 356, fundacja@wroc-law.org

null

Kancelaria Adwokacka, Adw. Katarzyna Rogowska-Piwko; ul. Rynek 26 Świebodzice, 58-160

Tel.: -, sekretariat@adwokatkrp.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Paterka - Szymaszek; Wrocław

Tel.:793903220, 661263846, paterka@episg.eu, szymaszek@episg.eu

null

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Rolirad ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 8A 50 - 077 Wrocław

Tel.:606491859 , biuro@kancelaria-rolirad.pl

null

Kancelaria Adwokacka, adw. Maciej Belda; ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 32/3, 50-457 Wrocław

Tel.: 665-093-001, maciej.belda@adwokat-belda.pl

null

Adwokaci Lulis, Eckhardt-Ćwik i Partnerzy ul. Jeździecka 19, 53-032 Wrocław

Tel.: 717374377, 731350777, kancelaria@luliseckhardt.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Kazimiera Wijatyk-Kubicka; ul. Krupnicza 13 lok. 105, 50-075 Wrocław

Tel.: 666 079 154, biuro@kancelariakwk.pl

null

Szymkow Laskowski Kancelaria Prawna; Pl. Legionów 3/7, 50-046 Wrocław

Tel.: 507 624 936, 512 897 040, lukasz.laskowski@kancelariabms.pl

null

Kancelaria Adwokacka Mateusz Jabłoński; ul. Gwiaździsta 10/3, 53-413 Wrocław

Tel.: 71 787 76 30, mjablonski@agtw.pl

null

Kancelaria Radców Prawnych s.c. J. Rudzińska, P. Piątkowski, S. Jankiewicz; ul. Czarnieckiego 14a/4 Toruń, 87-100

Tel.: 602761756, kancelaria@kancelaria-radcy.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Damrawa Műller-Szałańska; ul. Jagiellońska 25A lok. 6, 87-100 Toruń

Tel.: 508174435; biuro@kancelaria-dms.pl

null

ZIEMECKI - Kancelaria Radcy Prawnego; ul. Długa 61, 87-800 Włocławek

Tel.: 570276666, sekretariat@ziemecki-kancelaria.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jan Olszak; ul. Strumykowa 11/2 / 87-100 Toruń

Tel.: 505 644 967, kancelaria@adwokaci-torun.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Budziszewska; ul. Aleksandra Fredry, nr 15, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel.: 727-440-253, budziszewska.marzena@gmail.com

null

KANCELARIA ADWOKACKA adw. Arkadiusz Pietrzak; ul. Ducha Świętego 20 lok. 5, 87-100 Toruń

Tel.: 608 749 512, kancelaria@adwokatpietrzak.eu

null

SLUPINSKA.EU - Kancelaria Radcy Prawnego M. Słupińska-Strysik; ul. Wojska Polskiego 91Świecie, 86 - 100

Tel.: 509113302, biuro@slupinska.eu

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Szarszewska; ul. Wita Stwosza 6/6 87-100 Toruń

Tel.: 730079914, beata.szarszewska@wp.eu

null

Kancelaria Radców Prawnych DNG Drapała, Nowicki Grajek spółka cywilna; ul. Polna 12, 87-162 Lubicz

Tel.: 793793668, kancelaria@kancelaria-dng.pl

null

Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Sobociński; ul. Dworcowa 33 lok. 9, 88-100 Inowrocław

Tel.: 788-527-770, sobocinski_piotr@op.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego LeKS; ul. Kościuszki 23, 87-600 Lipno

Tel.: 502 147 140, radcaleks@gmail.com

null

PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego, dor. pod. Przemysław Piotrowski; 85-070 Bydgoszcz, Marsz. Focha 4; 88-100 Inowrocław, Solankowa 19

Tel.: 609 277 377, info@KancelariaPIOTROWSKI.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Latopolska-Stępień; ul. Krokusowa 17 87-800 Włocławek

Tel.: 602736779, kancelaria.stepien@wp.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Daria Górniak-Dzioba Wojska Polskiego 19 /3 87-800 Włocławek

Tel.: 512285855, Daria Górniak ddzioba@azk.wloclawek.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski; ul. Mickiewicza 28/3, 87-100 Toruń

Tel.: 728-233-640, monika.kowalska@barganowski.pl

null

Alicja Kosińska-Malinowska Kancelaria Radcy Prawnego; ul. Kościelna 15-17/3, 86-300 Grudziądz

Tel.: 662 122 460, alicja.kosinska@interia.eu

null

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski; ul. Strzałowa 17 R/15, 87-100 Toruń

Tel.: 660 706 587, jaworski@kancelariajaworski.eu

null

LEGAL Kancelaria Prawna Michał Kłopotek; ul. Fosa Staromiejska 26/3, 87-100 Toruń

Tel.: 793744679, legal@legal-kancelarie.pl

null

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie prawni Spółka Partnerska; ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń

Tel.: 609607741, radcowie@radcowie.biz

null

Centrum Prawa sp. z o.o. spółka komandytowa; ul. Przemysłowa 4 85-758 Bydgoszcz

Tel.: 720227777, biuro@centrumprawa.eu

null

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Krzemiński; ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel.: 606952201, kancelaria@michalkrzeminski.eu

null

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Michał Jakubaszek; ul. Jagiellońska 25A/5, 87-100 Toruń

Tel.: 795 991 889, m.jakubaszek@wp.pl

null

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dąbek & Kusik; ul. Pszowian 23 Lublin, 20-830/ ul. Rynek 36 Hrubieszów, 22-500

Tel.: 502782942, 605085714, dabekkusik@gmail.com

null

Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Nieśpiał ul. St. Leszczyńskiego 5/3, 20 – 069 Lublin

Tel.: 504525470, kancelaria@adwokatniespial.pl

null

adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk; ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin

Tel.: 530 840 369, k.stawnicka@adwokat-lublin-leczna.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Grabek; ul. Mucharskiego 6 Lubartów, 21-100

Tel.: 506382739, kancelaria@legal-gg.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Gawęda; ul. Lwowska 60 22-600 Tomaszów Lubelski

Tel.: 601654914, kancelariagt@gmail.com

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Ławecka; ul. Lipowa 18/71, 20-024 Lublin

Tel.: 607 777 289, m.lawecka@adwokatlawecka.pl

null

Piotr Skawiński Kancelaria Adwokacka; ul. Lipowa 20 lok. 9, 20-024 Lublin

Tel.: 606284466, adwokat@pskawinski.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kucharski; ul. Okopowa 20/12, 20-022 Lublin

Tel.: 721 936 098, wojciechkucharski@icloud.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Jaromir Miaskowski; ul. Chopina 32/3, 20-023 Lublin

Tel.: 724301602, miaskowski.kancelaria@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Zygo; ul. Tomasza Zana 38 lok. 713A, 20-601 Lublin

Tel.: 783 020 024, kontakt@marzenazygo.pl

null

Kancelaria prawno-podatkowa Agnieszka Piętak; pl. Pocztowy 7/3 Zielona Góra, 65-305

Tel.: 798800405, kancelaria@pietak.pl

null

Adwokat Bartosz Bocheński, Kancelaria Adwokacka; Plac Pocztowy 7/3, 65-305 Zielona Góra

Tel.: 502 598 152, adwokat.bochenski@gmail.com

null

Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

Tel.: 793 667 775, m.muchowicz@ksiazkiewicz-muchowicz.pl

null

Anna Giercarz Kancelaria Prawna; ul. Ogrodowa 6/1 Zielona Góra, 65-461

Tel.: 683070757, kancelaria@annagiercarz.pl

null

Kancelaria Adwokacka Anna Spatzier, ul. Rynek 7, 67 - 400 Wschowa.

anna.spatzier@gmail.com

null

Tax Expert Consulting sp. z o.o.; ul. Zjednoczenia 102 lok 8 65-120 Zielona Góra

Tel.: 609440188, 502067838, beata.taxexpert@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kołata; ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 4.20 Łódź, 91-463

Tel.: 501825782, kancelaria.annakolata@gmail.com

null

Adwokat Tomasz Frątczak; ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 40 lok. 22 90-123 Łódź/ ul. Wojska Polskiego 58A 97-400 Bełchatów

Tel.: 502853561, adwokat@tfratczak.pl

null

Kancelaria Adwokacka Jarosław Baraniak; ul. Północna 37/2, 91 - 425 Łódź

Tel.: 690 519 875, poczta@kancelariabaraniak.pl

null

ŚWIECKI Kancelaria Adwokacka; ul. Narutowicza 16/1, 90-135 Łódź

Tel.: 606667126, 42 2088180, kancelaria@swiecki.com.pl

null

Kancelaria Adwokacka Maciej Wieczorkowski; Gołębiew Stary 39a, 99-300 Kutno

Tel.: 882118848; biuro@kancelariamw.pl

null

adw. Przemysław Kulikiewicz Kancelaria Adwokacka; Al. Kościuszki 67 lok. 3, 90-432 Łódź

Tel.: 42 208 03 50, 798 498 123, adwKulikiewicz@lawcs.pl

null

Kancelarie Prawne ``Król``, Bartosz Król; 98-300 Wieluń, ul. Królewska 5 lok. 8, Pasaż Pijarski

Tel.: 798 569 043, bartosz.krol@radcaprawny-krol.eu

null

Wilijewicz i Partnerzy adwokaci i radcy prawni; ul. Wigury 13/4 Łódź, 90-302

Tel.: 233233232, 504265820, konrad.wilijewicz@kancelaria-wip.pl

null

Kajetan Kałużyński Kancelaria Adwokacka; Zachodnia 59 lok. 1 91-063 Łódź

Tel.: 607 089 081, kancelaria@kaluzynski.pl

null

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k. 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270

Tel.: 42 235 18 17, 605 950 189, sroczynski@wec-law.pl

null

Kancelaria Adwokacka Izabela Skomerska-Muchowska, ul. Zamkowa 29 lok. 6, 95-200 Pabianice

Tel.: 602248419, izabela.skomerska@adwokatura.pl

null

adw. Justyna Kopałka-Siwińska; ul. Więckowskiego 20, lok 6, 90-722 Łódź

Tel.: 505 102 978, justyna.kopalka@adwokatura.home.pl

null

Kancelaria Restrukturyzacji Firm Elżbieta Golczyk-Król; 98-300 Wieluń, Małyszyn 43 C

Tel.: 798 569 376, upadlosciegk@gmail.com

null

Adwokat Marta Jaskułowska - Kancelaria Adwokacka; ul. Bazylijska 39L Zgierz, 95-100

Tel.: 501393900, kancelaria@jaskulowska.pl

null

Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k.; ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź

Tel.: 42 6319444, 42 6319446, info@lubasziwspolnicy.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Młynarczyk-Barańska; 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki 8

Tel.: 603-651-127, kancelaria@mlynarczykbaranska.pl

null

PWP Wiśniewski, Pomorski Sp.k. Kancelaria Radców Prawnych; ul. Sienkiewicza 153 lok. 1, 90-302 Łódź

Tel.: 695 441 213, ratujbiznes@pwp.biz.pl

null

Adwokat Julia Szkudlarek Kancelaria Adwokacka; ul. Gdańska 65a lok. 3, 90-612 Łódź

Tel.: 693 728 028, info@kancelariaszkudlarek.pl

null

BKMZ ``Prawo i Podatki`` Kancelaria Radcy Prawnego, Radca Prawny Bartłomiej Zakręta; ul. Krakowskie Przedmieście 46, 98-300 Wieluń

Tel.: 669 032 151, b.zakreta@kancelariabkmz.pl

null

Kancelaria Radców Prawnych Primo Lege Ossowski Tosik Kuniewski spółka komandytowa; ul. Brzeźna 16 lok. 1, 90-303 Łódź

Tel.: 793008954, 42 2394557, kancelaria@primolege.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Pęczkowski

Tel.: 666522277, kancelaria@mpeczkowski.pl

null

Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych; Barany 1, 98-330 Pajęczno

Tel.: 575 505 529, kancelaria@jglegal.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Malicka

Tel.: 535605270, radcaprawny.malicka@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Dziubińska; ul. Wł. Broniewskiego 60 A lok. 31, 93-267 Łódź

Tel.: 664 340 801, dziubinska.aleksandra@wp.pl

null

Legal Liability Sp. z o.o.; ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź

Tel.: 42 630 01 11, magdalena.filipkiewicz@legalliability.pl

null

Wawruch Kwasek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych; Al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 13a/2 Kraków, 31-514

Tel.: 732641403, 668113920, kancelaria@wkkancelaria.pl

null

Kancelaria Adwokacka Sławomir Maryon; ul. Żwirki i Wigury 8/3 Wadowice, 34-100

Tel.: 605044259, kancelaria@maryon-adwokat.pl

null

Kancelaria Adwokacka, adw Jadwiga Stryczyńska; Al. płk, W. Beliny - Prażmowskiego 63/8, 31-514 Kraków

Tel.: 513 025 304, adwokat.j.stryczynska@gmail.com

null

adw. Natalia Sołtowska Kancelaria Adwokacka; Krzywaczka 924 lok. 9, 32-442 Krzywaczka / ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice

Tel.: 666 059 548, adwokat.soltowska@op.pl

null

KPR Kruczek Kancelaria Adwokacka Adwokat Patryk Kruczek; ul. Skawińska 13/50, 31-066 Kraków

Tel.: 668 163 060, biuro@kkpr.pl

null

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Spółka z o.o.; ul. św. Gertrudy 7/12 Kraków, 31-046

Tel.: 606609883, j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl

null

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Jastrzębska, ul, Lenartowicza 5/2 Kraków, 30-034

Tel.: 601511437, kancelaria@jastrzebska-legal.pl

null

Staniek & Partners Law for Industry; ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków

Tel.: 5000827345, michal.staniek@staniekandpartners.com

null

Kancelaria IPSO LEGAL Błażej Wągiel; al. Pokoju 1, 31 - 548 Kraków

Tel.: 509 163 107, 607 238 048, office@ipsolegal.pl

null

Węglarz Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska; ul. Lipowa 3/28, 30-702 Kraków

Tel.: 694-947-074, kancelaria@weglarzkancelaria.pl

null

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.; ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków

Tel.: 795 581 510, katarzyna.broda@uhy-pl.com

null

Kinga Węgiel Kancelaria Adwokacka; ul. Okocimska 2/3 Brzesko, 32-800

Tel.: 787933251, adwokacibrzesko@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego KPDG Dariusz Śmiłek; ul. Długa 178, 32-447 Siepraw

Tel.: 793037353, d.smilek@kpdg.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kornaś-Gierek; ul. Stolarska 16, 34-115 Łączany

Tel.: 608 443 200, kancelaria@kornasgierek.pl

null

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Topolski; Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków

Tel.: 664 085 297, 12 350 66 84, sekretariat@ktopolski.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Lidia Cieloch; al. Płk. Władysława Beliny Prażmowskiego 53/4, 31-514 Kraków

Tel.: 12 410 50 78, 509 218 297, lidia@cieloch.pl

null

Piotr Konop Kancelaria Radcy Prawnego; ul. Walerego Sławka 13/82 Kraków, 30-633

Tel.: 730101505, biuro@kancelaria-konop.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Młynarczyk; os. Dłubacze 162 D, 34-452 Ochotnica Dolna

joannamlynarczyk90@gmail.com

null

Kancelaria Radców Prawnych Ewa Miszczyk-Wróbel; Al.Beliny-Prażmowskiego 29/7, 31-514 Kraków

tel: 606707093, 690907555, kancelaria@miszczykwrobel.pl

null

Kancelaria Adwokacka Kamil Trybuchowicz; ul. Topolowa 32/3, 31-506 Kraków

tel: 608 124 818, kancelaria@trybuchowicz.pl

null

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Korzeb; ul. Karwińska 30 Warszawa, 02-639

Tel.: 500247296, korzeb@korzeb.eu

null

MDDP; ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa

Tel.: 22 322 68 88, ratujbiznes@mddp.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Swaczyński; ul. Kasprowicza 12 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel.: 504770860; p.swaczynski@ps-kancelaria.pl

null

Kancelaria Adwokacka Marcel Marszałek; ul. Kopernika 30/508 Warszawa, 00-336

Tel.: 518645016, kontakt@marcelmarszalek.pl

null

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.; ul. Polna 11 00-633 Warszawa

Tel.: 510201321, marcin.zawadzki@pwc.com

null

Kancelaria Adwokacka Marcina Hołówki; ul. Raszyńska 14 lok. 6 Piaseczno, 05-500

Tel.: 224081010, kancelaria@holowka.com.pl

null

KARNAS Kancelarie Adwokackie; ul. Kopernika 30 lok. 226, 00-336 Warszawa

Tel.: 512358915, kancelaria@kancelaria-karnas.pl

null

Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy; ul. Adama Branickiego 15 1p. Warszawa, 02-972

Tel.: 608388428, kancelaria@brillaw.pl

null

LEGAL ACTION Kancelaria Prawna Maciej Tracz; ul. Antyczna 5 05-860 Płochocin

Tel.: 509498565, mtracz@legal-action.pl

null

Doradca Podatkowy Jarosław Konopka; ul. Okrężna, 56 02-925 Warszawa

Tel.: 602-660-432, jaroslaw.konopka@wp.pl

null

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka, ul. Poznańska 7 lok.2, 00-680 Warszawa

Tel.: 606 637 194, kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska; ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

Tel.: (22) 242-60-28, justyna.kus@honestus.pl

null

Lawarton Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Ługowski; Warszawa, Mokotowska 1

Tel.: 790 688 741, office@lawarton.com

null

Rybicka Sieńko Adwokaci sp.p.; ul. Górnickiego 3 lok. 10 02 – 063 Warszawa

Tel.: 515131999, p.sienko@wawadwokat.pl, b.rybicka@wawadwokat.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gruchacz; ul. Centralna 40; 07-200 Wyszków

Tel.: 668 735 219, sekretariat@kancelariagruchacz.pl

null

esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego; ul. Solariego 4 lok. 2, 02-070 Warszawa

Tel.: 22 401 06 13, biuro@esb-legal.pl

null

Kancelaria Notarialna Paweł Sawicki; 00-845 Warszawa, ul. Łucka 20 lok. 23

Tel.: 221196661, 501 523 991, sawicki@notariusze-wola.pl

null

Karol Miłkowski Kancelaria Radcy Prawnego; ul. J. Piłsudskiego 103 lok. 24, 05-091 Ząbki

Tel.: 608-337-142, karolmilkowskilaw@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Józefowski, ul. Łowicka 62, 02-531 Warszawa

T.: 600 931 045, jaroslawjozefowski@gmail.com

null

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.K.; ul.Marszałkowska 126/134 lok.111, 00-008 Warszawa

Tel.: 729 056 440, mmiskieiwcz@marianskigroup.pl

null

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k., Centrum Giełdowe; ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Wnioski: https://gtlawinfo.com/s/bd60418feea13a49eb4c83deafa268d1ccb7fe69

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sylwia Lisowska i Adwokat Agnieszka Blichta, ul. Jarzębskiego 4/65 Warszawa, 01-853

Tel.: 501222455, sylwia.lisowska@adwokatura.pl

null

Ryszewski Szubierajski Kancelaria Radców Prawnych; ul. Prosta 51 Warszawa, 00-838

Tel.: 531537273, kancelaria@i-rs.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Mariana Misztal; ul. 1 Maja 45 Lipsko, 27 - 300

Tel.: 609308527, mmradca@gmail.com

null

Kancelaria Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko – Radcowska sp. j; ul. Świętokrzyska 18 Warszawa, 00-052

Tel.: 228299025, kancelaria@dubois-kancelaria.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Adama Toczyskiego; ul. Giełdowa nr 4a lok. 198 Warszawa, 01 – 211

Tel.: 502510580, adamtoczyski@gmail.com

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Wysokińska; Ul. Grzybowska 43 a lok. 105 Warszawa, 00-855

Tel.: 512531331, adwokat@wysokinska.com

null

LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski sp. k.; Al. J.Ch.Szucha 13/15 lok. 1 Warszawa, 00-580

Tel.: 796681416, biuro@lawmore.pl

null

TPZ Tylipska Pilawska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych; al. Niepodległości 148 lok. 4, 02 – 554 Warszawa

Tel.: 22 2478414, k.pilawska@kancelariatpz.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Barcz- Popiel, ul. Wileńska 32 lok. 212, II pietro, 05-200 Wołomin

Tel.: 500-367-337, kancelaria@barczpopiel.pl

null

KML Legal Szmid Sander Adwokaci i Radcowie Prawni; ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa

Tel.: 22 538 91 22, office@kmllegal.com

null

RESIST Rezanko Sitek Staniec Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.; ul. Domaniewska 42 V piętro, 02 - 672 Warszawa

Tel.: 22 452 58 10, biuro@resist.pl

null

Hoffman i Wspólnicy Sp.k.; ul. Kaniowska 114 lok. 2, 01-529 Warszawa

Tel.: 22-6331458, probono@hlegal.pl

null

dr Judyta Latymowicz Adwokat, Al. Niepodległości 210/9, 00-608 Warszawa

Tel.: 570 787 007, judyta.latymowicz@smartlaw.pl

null

Mariusz Durzyński – doradca podatkowy KPF GROUP; Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Tel.: 22 427 75 10, mariusz.durzynski@kpfgroup.pl

null

Ślisz - Sandecka & Kozioł Kancelaria Adwokacko -Radcowska Sp. p.; ul. Świętokrzyska 20 lok. 1A, 00 - 002 Warszawa

kancelaria@ssklegal.pl

null

KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Spółka komandytowa; ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa

Tel.: 22 250 25 55, kklw@kklw.pl

null

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.; ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa

Tel.: 795 581 510, katarzyna.broda@uhy-pl.com

null

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.; Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa

Tel.: -, ratujbiznes@dzp.pl

null

act BSWW Legal & Tax; ul. Ks. I. Skorupki 5 Warszawa, 00-546

Tel.: 224205959, ratujbiznes@actlegal-bsww.com

null

Kondracki Celej Adwokaci sp. p.; ul. Kopernika 32/5 Warszawa, 00-336

Tel.: 221210808, wsparcie@kondrackicelej.pl

null

Kancelaria Adwokacka Maryla Mikołajewska; ul. Towarowa 35 lok. 50 Warszawa, 00-869

Tel.: 507959266, maryla_mikolajewska@biznespoczta.pl

null

Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Paprocki; ul. Złota 71 lok. 4 Warszawa, 00-819

Tel.: 605339183, kancelaria@tpaprocki.pl

null

Jędrych&Partnerzy; Al. Jerozolimskie 133/133 Warszawa, 02-304

Tel.: 22 8220639 , 22 8220637, info@aj-law.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Rojek; ul. Puławska 12/3, 02 - 566 Warszawa

Tel.: 793219064, kancelaria@rprlegal.pl

null

Arena: Arena Tax sp. z o.o. / Arena Legal Bednarz Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.; ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa

Tel.: 503 631 355, 519 571 006, ask@arenaadvisory.com

null

ZIMNY Doradcy Podatkowi; ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa Zebra Tower, piętro 10

Tel.: M: 502 633 613, T: 22 254 38 68, marcin.zimny@zimny.eu

null

Baranowski Przecherska Adwokaci; przy ul. Wilczej 29a lok. 7, 00-544 Warszawa

Tel.: 602 806 368, 606 355 602, kancelaria@przecherskalegal.pl

null

Kancelaria Adwokacka adw. Jan Jakub Jańczak 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 145D lok. 84

Tel.: 608 725 016, janczak@adwokatjanczak.pl

null

Barbara Młodawska BM LEGAL Kancelaria Adwokacka; ul. Parkowa 2a lok. 20, 26-600 Radom

kancelaria@bm-legal.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Stosio; Aleja Prymasa Tysiąclecia 145/149 lok. 95, 01-424 Warszawa

Tel.: 604 183 261, biuro@warszawskakancelaria.com

null

Biuro Ekspertyz Kapitałowych Sp. z o.o.; Krasne 7A, 36-007 Krasne

Tel.: 696416628, biuro@ekspertyzykapitalowe.pl

null

adw. Patrick Wilhelmsen, ul. Rozbrat 34/36 lok. 95, 00-429 Warszawa

Tel.: 508-920-164, adwokat@wilhelmsen.com.pl

null

``Łepkowski, Boszko i Wspólnicy. Firma Adwokacka`` Spółka Partnerska; ul. Wiktorska 8 lok. 3, 02-587 Warszawa

Tel.: 22 627-41-76, sekretariat@lbw.pl

null

PMR Restrukturyzacje S.A.; 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

Tel.: 22 30 05 259, pomoc.misp@pmr-restrukturyzacje.pl

null

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Lipowski; ul. Wronia 45 lok. 102, 00-870 Warszawa

Tel.: 603 648 560, maciej.lipowski@adwokatura.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy; ul. Chłodna 22A lok. 9/10, 00-891 Warszawa

Tel.: 695 741 301, Aneta.Zaleska@zwlegal.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Waldemar Podel; ul. Kolegialna, 34 09-402 Płock

Tel.: 24 3640180-81, sekretariat@podel.pl

null

Kancelaria Adwokacka AdExemplum, adw. Agata Rewerska; ul. Ogrodowa 37 lok.48, 00-873 Warszawa

kancelaria@adexemplum.com

null

Kancelaria Adwokacka Justyna Saderska; Al. Solidarności 119/125 lok., 67 01-601 Warszawa

Tel.: 690 86 13 13, j.saderska@saderska.pl

null

Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego; Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

Tel.: 506 385 156, a.turska@ozogtomczykowski.pl

null

Kochański i Partnerzy; Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa

Tel.: 734 189 743, w.wrochna@kochanski.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Pęczkowski; ul. Staszica 13/11 Szydłowiec, 26-500

Tel.: 666522277, kancelaria@mpeczkowski.pl

null

Kijewski Graś Kancelaria Prawna; ul. Miła 2 Warszawa, 00-180

Tel.: 502730606, 22 8563660, biuro@kglegal.pl

null

LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy spółka komandytowa; Al. Wojska Polskiego 11 Warszawa, 01-524

Tel.: 22 6215656, kancelaria@lta.pl

null

Adwokat Łukasz Cymerman Kancelaria Adwokacka ; Al. Solidarności 119/125 lok. 67 Warszawa, 00-897

Tel.: 501588561, 22 888 64 98, lukasz.cymerman@kancelaria-wawa.pl

null

Łagowska I Kancelaria Radców Prawnych; ul. Mokotowska 46A lok.2, 00-543 Warszawa

Tel.: 509333453, mlagowska@mlagowska.com

null

Kancelaria Adwokacka Ernest Mocarski, ul. Mikołaja Kopernika, nr 30, lok. 508, 00-336 Warszawa

Tel.: 668359677, kancelaria@ernestmocarski.pl

null

Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.; Al. Jerozolimskie 181B lok. 50 02-222 Warszawa

Tel.: 22 5265520, prawodopomocy@lubasziwspolnicy.pl

null

Kancelaria Adwokacka Michał Marciniak; ul. Kopernika 30/508 00-336 Warszawa

Tel.: 503-372-004, kontakt@marciniak-adwokat.pl

null

Adw. Alicja Anna Stachura Kancelaria Adwokacka; ul. Grochowska 217 lok. 15 04 - 077 Warszawa

Tel.: 733 550 022, kancelaria@adwokatalicjastachura.pl

null

WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy Piskorek sp.j.; Al. Jerozolimskie 101/4, 02-011 Warszawa

Tel.: 607 607 222, Janusz.Woznicki@wplaw.pl

null

Kaczmarczyk Orzechowski sp.k.; ul. Szpitalna 8/10, 00-031 Warszawa

Tel.: 22 4510383, kancelaria@kols.pl

null

LEGALITY | Adwokaci i Radcowie Prawni; ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Tel.: 22 299 00 93, kontakt@legality.com.pl

null

Kancelaria Adwokacka Jowita Sikorska; ul. Pełczyńskiego 14B/114, 01-471 Warszawa

Tel.: 733 181 940, kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl

null

smart.lawyers group Latymowicz, Liżewski, Tkaczyk Adwokaci i Radcowie Prawni; Al. Niepodległości 210/9, 00-608 Warszawa

Tel.: 570 007 137, kancelaria@smartlaw.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Czekalska-Weryk; ul. Chrobrego 22, 26 - 600 Radom

Tel.: 609 466 932, kancelaria@kcw-radcaprawny.pl

null

Mksalvia spółka Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe; Niekłańska 11A/1, 03-924 Warszawa

Tel.: 517 700 770, doradca.podatkowy@mksalvia.pl

null

Adwokat Roman Gładysz Kancelaria Adwokacka; ul. W. Reymonta 14/4 45-066 Opole

Tel.: 796301353, biuro@adwokatgladysz.pl

null

Adwokat Paweł Mehl Kancelaria Adwokacka; ul. 1 Maja 103/3, 45-355 Opole

Tel.: 796 227 808, kontakt@kancelaria-mehl.pl

null

Staniek & Partners Law for Industry

Tel.: 666 340 769

null

BKMZ ``Prawo i Podatki`` Kancelaria Radcy Prawnego, Radca Prawny Bartłomiej Zakręta; ul. Kościuszki 17/1, 45-062 Opole

Tel.: 669 032 151, b.zakreta@kancelariabkmz.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Tel.: 666 079 154, biuro@kancelariakwk.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Najdzińska; ul. 1-go Maja 30A lok. 207, 45 –355 Opole

Tel.: 530 337 484, e-mail: kancelaria@najdzinska-kryczka.pl

null

Kancelaria JHC Adwokaci i Radcy Prawni s.c.; plac Kopernika 1/6, 45- 040 Opole; ul. Ligonia 2, 47- 100 Strzelce Opolskie; plac Kościelny 5/1, 48- 300 Nysa

Tel.: 790 710 113, kaj@jhcadwokaci.pl

null

Kancelaria Adwokacka Mielech Adwokaci i Radcowie Prawni; ul. Słowackiego 2/5 35-060 Rzeszów

Tel.: 17 2000885, tomasz.mielech@dmp-biuro.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Zasadni; ul. Olgi Lilien 7/5, 39-400 Tarnobrzeg

Tel.: 608362422, pawel.karol.zasadni@gmail.com

null

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Zuzmak i Partnerzy Sp. p.; 35-006 Rzeszów, ul. Warszawska 18/2.3

Tel.: 512 436 800, zuzmak@zuzmak.com

null

Adwokat Jakub Żołyniak; ul. Broniewskiego 1A, 37-300 Leżajsk

Tel.: 604 111 640, adwokat@jakubzolyniak.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Pazdro; ul. Jagiellończyka 13/33, 39-300 Mielec

Tel.: 604 569 380, radca@mpazdro.pl

null

Kancelaria Adwokacka Joanna Jakubowska-Zawada; ul. Lwowska 55, 35-301 Rzeszów

Tel.: 17 8886009, ratujbiznes@jakubowskazawada.com

null

r.pr. Piotr Łyda Kancelaria Radcy Prawnego; ul. Jagiellońska 32/1, 35-025 Rzeszów

Tel.: 723 913 000, lydapiotr@gmail.com

null

Aleksander Cisek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Partyzantów 1a/215, 35-242 Rzeszów

Tel.: 605 171 983, kancelaria@aleksandercisek.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Spirała-Taradajko, ul. Partyzantów 1A/215, 35-342 Rzeszów

Tel.: 691-770-133, kancelaria@taradajko.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Gruszczyńska; ul. 700 - lecia 4/21 38-100 Strzyżów

Tel.: 694758430, gruszczynska@kancelaria-strzyzow.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Kalisz ul. Słowackiego 24/97 35-060 Rzeszów

Tel.: 720773676, dawidkalisz@yahoo.com

null

LIS Doradcy Podatkowi, ul. Paderewskiego 1J, 35-328 Rzeszów

Tel.: 666 853 918, m.lis@rdml.pl

null

Kancelaria GWW, ul. J. Twardowskiego 9 (II p.), 35-302 Rzeszów

Tel.:509290959, michal.tuszynski@gww.pl

null

Kancelaria Prawna Adwokat Wojciech Wróbel; ul. Aleksandra Fredry 4/50, Rzeszów, 35-005

Tel.:600413508, kp.wrobel@wp.pl

null

EPOQUE Kancelaria Adwokacka Adwokat Judyta Kasperkiewicz; ul. Piłsudskiego 10, 38-400 Krosno

Tel.: 507 205 077, judyta.kasperkiewicz@adwokatura.pl

null

r.pr. Ewelina Sołtys Kancelaria Radcy Prawnego; ul. Krośnieńska 29/1, 35-505 Rzeszów

Tel.: 697 036 369, e.soltys@kancelariasoltys.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Kamil Szpyt, ul. Jagiellońska 32/1, 35-025 Rzeszów

Tel.: 505 477 584, k.szpyt@kancelarieszpyt.pl

null

adwokat Marta Bartoń Kancelaria Adwokacka ``Kancelaria24``; Plac Wolności 13, 35-073 Rzeszów

Tel.: 530-970-910, biuro.kancelaria24@gmail.com

null

AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k.; Al. Tadeusza Rejtana 20 (III p.), 35-315 Rzeszów

Tel.: 17 2306580, axelo@axelo.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Witkowski; al. Tadeusza Rejtana 36,o 35 - 310 Rzeszów

Tel.: 602510805, kancelaria@adwokat-witkowski.pl

null

Kancelaria Prawna Adwokat Konrad Wesołowski; ul. Zagrody 9, 36-130 Raniżów

Tel.: 886-442-452, kancelaria@adwokatwesolowski.pl

null

Kancelaria Adwokacka Tomasz Lubas; ul. Słowackiego 2/6, 35-060 Rzeszów

tomasz.lubas@adwokatura.pl

null

Kancelaria Prawna Adwokat Justyna Sobek; ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów

tel: 668843177, jsobek@kancelariasobek.pl

null

r.pr. Olga Bodaszewska Kancelaria Radcy Prawnego; ul. Pużaka 37/7, 38-400 Krosno

tel: 013 436 70 13, sekretariat@kancelaria-radcy.com.pl

null

Radca Prawny Katarzyna Piech

Tel.: 886 871 278, katapiech1990@gmail.com

null

Tomasz Sudoł Kancelaria Adwokacka; ul. Targowa 16/17, 37 - 464 Stalowa Wola

Tel.: 576 750 580, ats.kancelaria@o2.pl

null

adw. Mariola Klisko Kancelaria Adwokacka; ul. Geodetów 1 lok. 221, 35-328 Rzeszów

mklisko@onet.eu

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Kawalec; ul. Litewska 12 Rzeszów, 35-302

Tel.: 696164666, k.kawalec@kancelariakawalec.pl

null

Doradca podatkowy Sabina Bęben; Ul. Tysiąclecia 14 38-400 Krosno

Tel.: 694585760, kontakt@adjutus.pl

null

M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. ; ul. Mochnackiego 25/3 35-016 Rzeszów

Tel.: (17) 852 2085, 662 406 157, sekretariat@kancelaria-rzeszow.com

null

Kancelaria Adwokacka adwokat dr Izabela Pączek & Krzysztof Pączek; al. T. Rejtana 27A, 35-310 Rzeszow

Tel.: 697 881 175, 533 505 655, kancelaria@adwokatpaczek.pl

null

Kancelaria Adwokacka Korbelak Kłak Kędzierski Sp.p.; ul. Hetmańska 1/2, 35 - 045 Rzeszów

Tel.: 694471042, korbelak@adwokacikancelaria.pl

null

r.pr. Marian Szałański Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Mickiewicza 13/4, 37-600 Lubaczów

Tel.: 694 650 155, kancelaria.mszalanski@gmail.com

null

Kancelaria Adwokacka Kamil Hamelusz; Al. Tadeusza Rejtana 23/15, 35-326 Rzeszów

Tel.: 696 909 596, k.hamelusz@bcha.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Stachyrak; ul. Tysiąclecia 14/5B, 38-400 Krosno

Tel.: 692 987 840, kancelaria@stachyrak.eu

null

Kancelaria Radców Prawnych Anna Czerniawska, Myślibór Ł. Biały s.c., Białystok, 15-064, ul. Pałacowa 4/23

Tel.: 857320415, ratujbiznes@radca-bialy.pl

null

Adwokaci i Radcowie Prawni Ślepowroński, Łuszyński, Matulewicz-Dzienis sp.j.; ul. H. Sienkiewicza 3 lok 7/4, 15-432 Białystok

Tel.: 85 3070055, sekretariat@kancelariarp.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adw. Joanna Zysk; Łomża

Tel.: 505642228, adw.joannazysk@gmail.com

null

Kancelaria Prawna Krzysztof Puciato; Wojska Polskiego 22, 19-110 Goniądz

tel. 510381588, kancelariapuciato@wp.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Robert Targoński; ul. Lipowa 51/26 Białystok, 15-424

Tel.: 604103455, roberttarg@wp.pl

null

Kancelaria Adwokacka adwokat dr Katarzyna Ciulkin - Sarnocińska; ul. Adama Mickiewicza 83/19 15-257 Białystok

Tel.: 85 7420502, 728377770, adwokat@ciulkin-sarnocinska.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Surel; ul. Sienkiewicza 22, Białystok

Tel.: 603961934, kancelaria.bialystok.rp@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Tylewicz; ul. Świętojańska 22/6, 15-277 Białystok

Tel.: 509 468 741, piotr.tylewicz@gmail.com

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Budźko; ul. Św. Mikołaja 1 lok. 33 Białystok, 15-419

Tel.: 502382930, kancelaria.blk@wp.pl

null

Kancelaria adwokacko-radcowska ``Prokorym`` ul. Legionowa 9/1 lok. 156, 15-281 Białystok

Tel.: 661079589, prokorymlukasz@gazeta.pl

null

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego Michał Laskowski; ul. Sienkiewicza 49 lok. 403, 15-002 Białystok

Tel.: 602 713 970, michal.laskowski@lkpf.pl

null

Anna Żmijewska Kancelarie Adwokackie; ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/17 Białystok, 15-095

Tel.: 602492900, anna.zmijewska@adwokatura.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Prawo-Podatki-Wycena Arkadiusz Dudkiewicz; 18 – 400 Łomża, ul. Sienkiewicza 10 lok. 21

Tel.: 608050258, katarzyna.dudkiewicz@dudkiewicz.com.pl

null

Biuro Obsługi Podatnika „LECTUS” Dariusz Grabowski Doradca podatkowy, ul. Sienkiewicza 49 / 305, 15-002 Białystok

Tel.: 604598925, dariusz.grabowski@pwgp.pl

null

APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k.; ul. Jaśkowa Dolina 81 p. 3.02 Gdańsk, 80-286

Tel.: 587431230, kontakt@apmkancelaria.pl

null

Nowosielski i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni; ul. Targ Drzewny 3/7 Gdańsk, 80-886

Tel.: 602325953, 606985485, office@ng.gda.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Sadowska; ul. Miszewskiego 3/4, 80-239 Gdańsk

Tel.: 603222634, kancelaria@sadowska.eu

null

Anna Żmijewska Kancelarie Adwokackie; ul. Wały Piastowskie 24 lok. 320; 80-855 Gdańsk

Tel.: 602492900 , anna.zmijewska@adwokatura.home.pl

null

Kancelaria Radców Prawnych Kapiński & Śliwiński sp.p.; ul. Opacka 16/1 80-338 Gdańsk

Tel.: 600 587 588, sekretariat@kslf.pl

null

Agnieszka Zając Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego; ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk; ul. Gdańska 15/6, 83-330 Żukowo

Tel.: 531 861 575, kancelaria@agnieszkazajac.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Wódkiewicz; ul. Jana z Kolna 4/3, 81-348 Gdynia

Tel.: 698 402 738, monika@wodkiewicz.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Głowiński

pomoc@dgmt.pl

null

Kancelaria Adwokata i Doradcy Podatkowego Aleksandra Medlarska; ul. Zygmunta Augusta 11 lok. 101 Gdynia, 81-359

Tel.: 575663655, amedlarska@gmail.com

null

Kancelaria Radców Prawnych M. Rusiecki, M. Szymkiewicz, R. Kurek Sp.p.; ul. Świętojańska 66/4 Gdynia, 81-393

Tel.: 787615913, 506691756, info@kancelaria.gdynia.pl

null

Kancelaria Adwokacka Waldemar Grzegorz Kuc; ul. 12 Marca 226/1, 84-200 Wejherowo; ul. Świerkowa 3, 84-120 Władysławowo

Tel.: 664 199 279, adw.magdakurowska@gmail.com

null

Kancelaria Radców Prawnych Ślązak, Szarmach, Posert Sp. p.; ul. Kościuszki 5B/1 83-200 Starogard Gdański

Tel.: 58 562 23 36, sekretariat@kancelaria-consultant.com.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Drzewicki, ul. Partyzantów 57/4, 80-254 Gdańsk

Tel.: 513 224 988, info@pomocprzedsiebiorcom.pl

null

Hebel Masiak i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. ul. F. Ceynowy 2A/1 84 - 240 Reda/ ul. Armii Krajowej 11 pok. 108 (I piętro) 84-300 Lębork/ ul. Oliwska 44A 84-208 Kielno

Tel.: 604108745, 725527685, jm@hebel-masiak.pl, pawelwisniewski@hebel-masiak.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Suszyński; ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk

Tel.: 579 677 677, adwokat@suszynski.com.pl

null

Kancelaria Adwokacka Maciej Wieczorkowski; ul. Redłowska 52/3, 81-450 Gdynia

Tel.: 882118848; biuro@kancelariamw.pl

null

LAWBO Kancelaria Prawna Anna Jakubowska Radca Prawny; al. Zwycięstwa 245/7 Gdynia, 81-525

Tel.: 501143595, kancelaria@lawbo.pl

null

Kancelaria Geliński sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego; ul. Andersena 8B/15 Tczew, 83-110

Tel.: 502944780, kancelaria@gelinski.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka; Al. Grunwaldzka 472d/1, 80-309 Gdańsk

Tel.: 606350573, suchecka@msuchecka.pl

null

Kancelaria Adwokacka Artski&Artski; 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6/ 83-110 Tczew, ul. Chłodna 5a

Tel.: 501723632, kancelaria@artski.pl

null

Agata Pawłowska Małgorzata Lipińska radcy prawni LEGALNI EKSPERCI; ul. Grunwaldzka 102/38 B 80-244 Gdańsk

Tel.: 505223023 , 504019157, legalnieksperci@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Zalewska; ul. Przytulna 25/6, 80 - 176 Gdańsk

Tel.: 888 470 429, agnieszkazalewska.kancelaria@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Karol Czaplewski; ul. Władysława IV 43, VI piętro, 81-395 Gdynia

Tel.: 791 097 057, biuro@czaplewski-kancelaria.pl

null

BUSINESS & INVESTMENT LAW FIRM KANCELARIA PRAWNA; ul. Stanisława Lema 6/53, 80-126 Gdańsk

Tel.: 535 535 759, office@BILF.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Manowiec; ul. Świętojańska 134 Gdynia, 81-404

Tel.: 662075035, J.manowiec@mn-kancelarie.pl

null

Andrzej Wójcik Kancelaria Radców Prawnych; ul. Wójta Radtkego 53/8 Gdynia, 81 - 355

Tel.: 518519512, mecenas@wojcik-kancelaria.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rynas; ul. Kaszubska 8a/3 80-318 Gdańsk

Tel.: 605575751, kancelaria@biznesoweprawo.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka al. Grunwaldzka 472 D/1, 80-309 Gdańsk

Tel.: 6006350573, suchecka@msuchecka.pl

null

Tomasz Złoch Kancelaria Prawna Sp. k.; 81-079 Gdynia, Chabrowa 83/11

Tel.: 601675149, tomasz.zloch@kancelariazloch.pl

null

Joanna Jańczuk Kancelaria Radcy Prawnego; ul. Ignace Matuszewskiego 8/4, 80-288 Gdańsk

Tel.: 604174969, joanna@kancelariajanczuk.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Tersa

pomoc@dgmt.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Karol Romanowski

Tel.: 795 180 880, pomoc@dgmt.pl

null

Kancelaria Podatkowo-Prawna Jarosław Wróblewski; ul. Czyżewskiego 38, 80-336 Gdańsk

Tel.: 601 808 450, 58 559 84 84, wektor@onet.pl

null

Anna Stolorz Doradca Podatkowy; ul. św. Jana 11/4 Katowice, 40-012

Tel.: 691668265, a.stolorz@ekancelariapodatkowa.pl

null

Kancelaria Prawnicza Salvo Iure; ul. Południowa 3A Zawiercie, 42-400

Tel.: 502365203, kancelaria@salvoiure.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kurowska; ul. Wolności 291, 41-800 Zabrze

Tel.: 32 2786503, biuro@kancelaria-kurowska.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Chycki; ul. Warszawska 31/65, 40-010 Katowice

Tel.: 602363227, grzegorz.chycki@wp.pl

null

Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk; Jordana 6/7, 40-043 Katowice

Tel.: 501 16 62 62, blaszczyk.129@kidp.pl

null

Dariusz Graczyk, Doradztwo Podatkowe Graczyk s.c.; 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 68

Tel.: 32 459 1000, sekretariat@graczyk.com.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Arleta Dub-Brych; ul. Leśna 6 lok 3 42-400 Zawiercie

Tel.: 883 768 968, biuro@legeartis-kancelaria.pl

null

Adwokat Natalia Mąka Kancelaria Adwokacka; ul. Fitznerów 1 lok. 207 41-100 Siemianowice Śląskie / ul. Ligocka 103/7, 40-568 Katowice

Tel.: 791999626, adwokat@kancelariamaka.pl

null

ADP Popiołek, Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.; ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice

Tel.: 32 609 39 00, 601 899 031, ratujbiznes@adplegal.pl

null

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek; Al.Korfantego 51, 40-160 Katowice

Tel.: (32) 205 50 12, 503 891 164, kancelaria@pirozek.pl

null

JAKUB TOPOLSKI KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, ul. Bogucicka 2/2.8, 40 – 226 Katowice

Tel.: 536 920 050; kancelaria@radca-topolski.pl

null

DURAJ RECK I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKACKA, ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

Tel.: 32 253 90 11, 32 703 99 59, kancelaria@durajreck.com

null

Kancelaria Prawna Sławomir Bielski, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny; ul. Bolesława Prusa 61, 43-300 Bielsko-Biała

Tel.: 503-712-977, kancelaria.sbielski@gmail.com

null

Szaflarscy Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Szaflarski Jacek Szaflarski Spółka Jawna; ul. ks. bpa Herberta Bednorza 1, 40-384 Katowice

Tel.: 511 489 333, 508 277 555, kancelaria@szaflarscy.pl

null

Kancelaria Adwokacka Michał Ciupa i Partnerzy; ul. 1 Maja 38/3 Katowice, 40-287

Tel.: 32 2503084, 32 7570148, kancelaria@mcp-kancelaria.pl

null

FixUp Kancelaria Adwokacka Adwokat Sandra Duch-Bromis; Plac Wolności 10a/1 Katowice, 40-078

Tel.: 784543287 / 32 7241718 , Kancelaria@duch-bromis.pl / Adwokat@fixupkancelaria.pl

null

Radca Prawny Paulina Drab-Młynarczyk, Radca Prawny Monika Łyczko; ul. Kolejowa 57 40-602 Katowice

Tel.: 784840470, radcy.silesia@gmail.com

null

Kancelaria Adwokacka Paweł Halabowski / Kancelaria Adwokacka Katarzyna Halabowska; ul. Staromiejska 2/4, 40-013 Katowice

Tel.: 608 335 086, 668 125 877 lub 32 2000 112, kancelaria@halabowski.pl

null

Tatiana Kostyło doradca podatkowy SOFIA Biuro Rachunkowe; ul. Dworcowa 25-27 41-902 Bytom

Tel.: 32/281 09 40, tatianakostylo@sofia.pl

null

Olszenko, Kamiński i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. J.; ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec

Tel.: 501 602 504, 533 069 002, olszenko@kancelariaokw.pl, kaminski@kancelariaokw.pl

null

KRPM Legal Kancelaria Radcy Prawnego Martyna Michta; 40-145 Katowice, ul. Modelarska 18/207

Tel.: 724494840, martyna.michta@krpmlegal.pl

null

Kancelaria Adwokacka Anna Zasada; ul. Augustynika 1a, 41-300 Dąbrowa Górnicza

kancelaria-anna.zasada@wp.pl

null

Kancelaria Adwokacka Ewa Brodzińska-Nowak; ul. Jagiellońska 1, 41-500 Chorzów

Tel.: 600 330 122; ewa.nowak@adwokatura.home.pl

null

Obrusznik i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych; Kilińskiego 18/20, 42-200 Częstochowa

Tel.: 790 877 792, biuro@radcaslask.pl

null

Kancelaria Adwokacka Libra, adw. Lech Zarzycki; Zabrze ul. Padlewskiego 2/2, 41-800 Zabrze

Tel.: 603101241; zarzycki.lech@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Ibrom; Ul. Mariacka 8a/2a. 40-014 Katowice

Tel.: 604979364; sekretariat@kancelariaibrom.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Niewelt; ul. Średnia 3 Zabrze, 41-800

Tel.: 662969996, kancelaria@adwokatniewelt.pl

null

AVENTUM Kancelaria Prawna Adam Malik i Wspólnik sp. k.; ul. Energetyków 83 44-200 Rybnik

Tel.: 792861101, 609712735, biuro@aventum-kancelaria.pl

null

VOLENTI. Kancelarie Prawne i Finansowe Sp. z o.o.; ul. 1 Maja 38, 40-287 Katowice

Tel.: 533296069, dorotamachura@volenti.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk; ul. Stawowa 4/39, 41-200 Sosnowiec

Tel.: 731 053 053, mmajcherczyk@kancelariamajcherczyk.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kinga Martuszewska; pl. Kopernika 3, 44-200 Rybnik

Tel.: 884353522, adwokatmartuszewska@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Pietrzyk; ul. Rędzińska 130, 42-209 Częstochowa

Tel.: 721 349 128, biuro@kancelariaprawna.biz

null

Kancelaria Radców Prawnych ``Pro Iustitia`` Spółka cywilna Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł i wspólnicy; ul. Rybnicka 152, 44-240 Żory

Tel.: 32 4757355, 533335501; kancelaria@kancelaria-iustitia.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Marzec-Karasińska; ul. Andrzeja 29/7, 40-061 Katowice

Tel.: 32 251 05 95, 518 128 436; m.karasinska@kancelariekatowice.pl

null

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych BIENIEK sp. p.; ul. De Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze

Tel.: 600 851 906; tomasz@bieniek.com.pl

null

Wiktoria Ucieklak-Gorgol Radca prawny; ul. St. Batorego 48/404, Chorzów

Tel.: 660 497 823; wiktoria.ucieklak@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Czaja; ul. Władysława Orkana 14, 44-270 Rybnik

Tel.: 603040963, radcaprawnyjustynaczaja@onet.pl

null

Staniek & Partners Law for Industry

Tel.: 666 340 769

null

Kancelaria Prawna Invicta; ul. Ofiar Terroru 18, 44-280 Rydułtowy

Tel.: 32 220 60 02, e-mail: kancelaria@kpi.com.pl

null

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa, Izabella Żyglicka i Wspólnicy; ul. Uniwersytecka 13 40-007 Katowice

Tel.: 32 6030430, 32 6030440, biuro@kpr.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Solipiwko; ul. Modrzejowska 11/3, 41-200 Sosnowiec

Tel.: 503948685, kancelaria@adwokat-solipiwko.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Bąk; ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice; ul. Rudzka 88, 44-200 Rybnik

Tel.: 601446869, kancelaria@radcy.slask.pl

null

Zbigniew Nosiadek Doradca Podatkowy; ul. Stefana Batorego 6c/3, 44-194 Knurów,

Tel.: 32 2350246, 690439853, biuro@nosiadek.com

null

Torite Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.; ul. Ligocka 103/7, 40-568 Katowice

kancelaria@torite.pl

null

STĘPKOWSKI - adwokat i doradca podatkowy; ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice

Tel.: 507309190, info@stpkwsk.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Pogoda; ul. Aleksandra Fredry 11, 41-215 Sosnowiec

Tel.: 503600452, piotr@vislegis.co.uk

null

Kancelaria Radców Prawnych WŁOCH & KLIŚ; ul. Mickiewicza 37/4, 43-300 Bielsko-Biała

Tel.: 33 307 04 44, kontakt@wlochklis.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anita Kaziród; ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice

Tel.: 662 172 128, anita.kazirod@adwokatura.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Stettner-Smolska; ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy

Tel.: 32 2278265, 502453232, kancelaria@stettner-smolska.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Mizioch; ul. Rynek, 15 44-200 Rybnik

Tel.: 795 777 341, sekretariat@adwokat-mizioch.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Rduch; ul. Zjednoczenia 37, 43 - 250 Pawłowice

Tel.: 505 872 007, adwokat.magdalena.rduch@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Podyma; 40-078 Katowice, Plac Wolności 3/3A

Tel.: 572 940 078, 32 400 89 91; sekretariat@katarzynapodyma.com, kp@katarzynapodyma.com

null

Kancelaria Adwokacka adw. Wojciech Zwierzchowski, ul. Hipoteczna 7 Kielce, 25-333

Tel.: 500117117, wojciech.zwierzchowski@hipoteczna.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Wojtyniak; ul. Wspólna 10/3 Kielce, 25-003

Tel.: 692802955, m.wojtyniak@wojtyniak-kancelaria.pl

null

Adwokat Magdalena Nadgowska-Makarewicz; ul. Warszawska 28/11; 25-312 Kielce

nadgowska_m@interia.pl

null

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brezdeń; ul. Mickiewicza 15, 27-600 Sandomierz / Plac Obrońców Pokoju 21, 27-500 Opatów

Tel.: 500 350 502 , kancelariabrezden@gmail.com

null

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Bożena Skrzypecka; ul. Marii Skłodowskiej - Curie 35 Działdowo, 13-200

Tel.: 508597797, bozena.skr@poczta.onet.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Monika Karczewska; ul. Marcina Kromera 5, 14-500 Braniewo

Tel.: 602158687, m.karczewska.radca@interia.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Tersa

pomoc@dgmt.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Cezary Rutkowski; ul. Roosevelta 11/33, 11-700 Mrągowo

Tel.: 886557786, c.rutkowski@wp.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Wódkiewicz; Olsztyn

Tel.: 698 402 738, monika@wodkiewicz.com

null

Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski, Marta Wojsa i Partnerzy s.c., ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn

Tel.: 517109217, kancelaria@ajip.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Karol Romanowski

Tel.: 795 180 880, pomoc@dgmt.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Sławomir Kamrowski; ul. Kopernika 1/10 10-510 Olsztyn

Tel.: 691928215, 89 5412025, radcaprawny@kamrowski.com.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Głowiński

pomoc@dgmt.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Leśna-Duber; ul. Dolna Wilda 32/5 Poznań, 61-552

Tel.: 602662005, kancelaria@mldkancelaria.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Pietrzak; ul. Warszawska 51/2 Poznań, 61-028

Tel.: 534916696, kpietrzak@ktplegal.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Wojcieski; ul. Kazimierza Pułaskiego 46 Kalisz, 62-800

Tel.: 602650936, wojcieski@midar.com.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Klonowska; ul. Złotowska 51/2 Poznań, 60-189

Tel.: 504747247, kinga.klonowska@kancelariaradcowska.eu

null

Baranowski & Idziak Kancelaria Radców Prawnych s.c.; ul. Kościańska 53 62-060 Stęszew

Tel.: 606116014, 61 8195999, kancelaria@baranowski-idziak.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sójka; ul.Młyńska 9/1 61-730 Poznań

Tel.: 61 8529828, kancelaria@maciejsojka.pl

null

EXPERT Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.; ul. Szkolna 15/5 61-832 Poznań

Tel.: 61 897 80 83, kancelaria@podatki.expert

null

Doradztwo Podatkowe Lech Kiliński; ul. Kanałowa 13, 64-100 Leszno

Tel.: 655294426, biuro@kilinski-doradca.pl

null

TL HUB Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych; ul. Szelągowska 24, parter Poznań, 61-626

Tel.: 618987300, biuro@tlhub.pl

null

Kancelaria Radców Prawnych ``Kiziak&Sokołowski`` s.c.; ul. Kamińskiego 13c, 63-900 Rawicz

Tel.: 65 546-55-84, 604-561-656, kancelaria@kiziak-sokolowski.com

null

Kancelaria radcy prawnego Łukasz Grzelak; ul. Poznańska 54A, 62-800 Kalisz

Tel.: 608 630 971, pomoc@grzelak-kancelaria.pl

null

Gabriela Nowicka Kancelaria Doradcy Podatkowego RAGANO; ul. Trzebiatowska 45, 60-432 Poznań

Tel.: 501609285, gabriela.nowicka@ragano.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki; 60-644 Poznań, ul. Sokoła 6a/1

Tel.: 792 878 472, j.wysocki@kancelariawysocki.com

null

Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne; Ul. Powstańców Wlkp. 121/3 Biedrusko, 62-003

Tel.: 662830462, mikolaj.maslinski@mmdp.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska; ul. Matejki 32/33 lok. 2 Poznań, 60-768

Tel.: 512 46 77 49, kancelaria@strzyzowska.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Piotrowska; ul. Truskawiecka 11 Poznań, 60-478

Tel.: 605181816

null

Kancelaria Radcy Prawnego Miłosz Grzybowski Radca Prawny; al. Marcinkowskiego 13B/18 Poznań, 61-827

Tel.:502042892, radca@miloszgrzybowski.pl

null

Kancelaria Prawna IURIS; ul. Głogowska 47a/2a 60-736 Poznań

Tel.: 618471206, 604245139, stryszowska@vp.pl

null

Adwokat Piotr Kałużny. Kancelaria Adwokacka; ul. Słoneczna 76, 62-700 Turek

Tel.: 605344368, adwokat.piotr.kaluzny@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Wójcik; ul. Kościelna 4, 62-030 Luboń / Poznań

Tel.: 790491216, sekretariat@kancelariawojcik.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Malicka; ul. Orzeszkowej 5 lok. 27, 62-400 Słupca

Tel.: 535605270, radcaprawny.malicka@gmail.com

null

Kancelaria Adwokacka adwokat Adam Bartoszek; ul. Młyńska 13/2, 61-730 Poznań

Tel.: 660731142, bartoszekadam@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Marć; Skrzyszów 43 a, 39-103 Ostrów

Tel.: 791 776 433, mariuszmarc@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Szeliga; ul. Literacka 45c/9 60-461 Poznań

Tel.: 606981866, m.szeliga@szeliga.eu

null

Połomski & Kłobuchowski Radcowska Spółka Partnerska, ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań

Tel.: 61 224 12 44, kancelaria@pk-rsp.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Lamprycht-Janek; ul. Błażeja 10K Poznań, 61-608

n.lamprycht@gmail.com

null

Kancelaria Radców Prawnych Jurałowicz, Hermann i Wspólnicy Sp. K.; ul. Wroniecka 18/1 Poznań, 61-763

Tel.: 618525854, kancelaria@kjh-legal.com

null

Kancelaria Adwokacka Michał Wyczawski; ul. Obornicka 245 Poznań, 60-693

Tel.: 601363682, kancelaria@wyczawski.com.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Nawrocki; ul. Krysiewicza 5/12 Poznań, 61 - 825

Tel.: 691397396, kancelaria@przemyslawnawrocki.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Skubiszyńska; ul. Działkowa 58, 62-020 Swarzędz

Tel.: 695703504, kancelaria@skubiszynska.pl

null

Kancelaria radcy prawnego Aleksandra Blumskiego; ul. Szewska 20/1 61-760 Poznań

Tel.: 536343432, 531290009, sekretariat@blumski.pl

null

Dura Pukańska Dura Kancelaria Prawna S.C.; ul. Dąbrowskiego 41/6, 60-842 Poznań

Tel.:570603328, 661052226, dpd@durapukanskadura.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Nawrocki; ul. Krysiewicza 5/12 61-825 Poznań

Tel.: 668 846 042, kancelaria@radca-nawrocki.pl

null

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Lipiński & Walczak; ul. Działowa 22/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠7, 61-⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠747 Poznań

Tel.: 502125029, 609087121, m.lipinski@lipinskiwalczak.pl, m.walczak@lipinskiwalczak.pl

null

Kancelaria Podatkowa - Usługi Doradztwa Podatkowego i Usługi Księgowe; 60-688 Poznań, ul.Wilanowska 10

Tel.: 606 465 383, marekhoffman@hoffman.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kunter, ul. Hawelańska 9/112, 61-625 Poznań,

Tel.: 512828714,

null

Rosicki Purski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.; ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań

Tel.: 61 307 19 19, pomoc@rpwe.pl

null

Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych sp. p.; ul. 3 Maja 47/9, 61-728 Poznań

Tel.: 793 667 775, m.muchowicz@ksiazkiewicz-muchowicz.pl

null

Kancelaria Adwokacka Paweł Szwarc; ul. Paderewskiego 2/2, 61-770 Poznań

Tel.: 601727542, pawel.szwarc.adwokat@gmail.com

null

Cybichowska i Wspólnicy | Kancelaria Prawna; ul. Śniadeckich 11/9, 60-773 Poznań

Tel.: 533 793 993, kancelaria@cybichowskawspolnicy.pl

null

Kancelaria Adwokacka Rzepczyk-Zgoła; ul. Wenecjańska 7/2, 61-101 Poznań

Tel.: 517-619-806, kancelaria@rzepczykzgola.com

null

FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k.; ul. Grunwaldzka 38 60-786 Poznań

Tel.: 698 979 344, a.wilinska@filipiakbabicz.com

null

Kancelaria Adwokacka adwokat Krystian Górniak; al. Piłsudskiego 8 Turek, 62-700/ ul. Główny Rynek 15/18 Kalisz, 62-800

Tel.: 663760663/ 609199104, kancelaria@adwokat-gorniak.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Kowalski; ul. Roosevelta 4/1 Poznań, 60-829

Tel.: 693510006, kancelaria@radcakowalski.pl

null

Pawłowscy Kancelaria Prawna; ul. Juliusza Słowackiego 25/6 Poznań, 60-822

Tel.: 61 6460469, 602422021, j.pawlowski@pawlowscy-partners.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Frontczak Radca Prawny; ul. Marcelińska 72/1 Poznań, 60-341

Tel.: 724513296, radca@agatafrontczak.pl

null

Doradca Podatkowy Mirosława Szymańska; ul. Wierzbiczany 2c, 62-200 Gniezno

Tel.: 508376547, miroslawaszymanska@o2.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Terka; ul. Drużbackiej 1a/1 60-745 Poznań

Tel.: 668117020, Joanna.Terka@terka-legal.pl

null

Kancelaria Adwokacka Arlena Matuszewska-Pukańska; ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań

Tel.: 61 852 47 47, 665 886 174, kancelaria@pukanska.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Koschel-Sturzbecher; ul. Solna 9/4 61-736 Poznań

Tel.: 500 091 968 / 61 67 94 151, biuro@adwokaci-ks.pl

null

StB-Office Magdalena Tecław Doradca Podatkowy; ul. Wodna 15/2, 61-781 Poznań

Tel.: 692 096 717, info@stb-office.pl

null

Doradca Podatkowy Roman Dawid; ul. Słowian 27, 62-300 Września

Tel.: 697 576 777, roman.dawid@outlook.com

null

Doradztwo Finansowo-Informatyczne Danielewicz Mucha Sp. z o.o.; ul. Literacka 129, 60-461 Poznań

Tel.: 61 840 9809, dmucha@danielewicz-mucha.com.pl

null

Kancelaria Podatkowa HANTAX Doradca Podatkowy Paweł Stróżyk; Garbatka 61, 64-610 Rogoźno

Tel.: 604283292, pawel.strozyk@hantax.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Cieślak-Wiatrak Radca Prawny; ul. Kolska Szosa 28 lok. nr 16, 62-700 Turek

Tel.: 516 055 140, 507 962 577, kancelaria@cieslak-wiatrak.eu, radcaprawny@cieslak-wiatrak.eu

null

Paweł Zacharzewski Adwokat; ul. Niemcewicza 37/U1 Szczecin, 71-553

Tel.: 665785976, ratujbiznes@zacharzewski-legal.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Adrian Nowitkiewicz; ul. Gabriela Narutowicza 3/2 Szczecin, 70 – 231

Tel.: 696186824, adwokatnowitkiewicz@gmail.com

null

Kancelaria Radcy Prawnego Krystian Makowski; ul. Czarnieckiego 30/31 lok. 107, 73-110 Stargard

Tel.: 663965022, radca@krystianmakowski.pl

null

Kancelaria Sośniccy adwokacko-radcowska Spółka Partnerska ul. Piłsudskiego 23/4a 75-501 Koszalin

Tel.: 518 850 792, k.sosnicki@post.pl

null

Adwokat Katarzyna Łopatto - Cendrowska; ul. Narutowicza 3 70-231 Szczecin

Tel.: 501 632 017, katarzyna.lopatto@interia.pl

null

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Romaniuk; ul. Wielkopolska 29/1, 70-451 Szczecin

Tel.: 502 403 344, 91 307 73 44, k.romaniuk@kancelariaromaniuk.pl

null

Kancelaria Prawna Kamil Zieliński; ul. Narutowicza 11/14 Szczecin, 70-240

Tel.: 91 8137590/91, 509900751, k.zielinski@doradcyprawni.com

null

Smoter Łęczyńska-Smoter Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska; ul. Śląska 31/9 Szczecin, 70-434

Tel.: 505785896, 501242451, biuro@sllegal.pl

null

FixUp kancelaria Adwokacka Adwokat Sandra Duch-Bromis; ul. Zwycięstwa 263, Koszalin

Tel.: 784543287, Adwokat@fixupkancelaria.pl

null

Kancelaria Doradztwa Podatkowego PLUS S.C. Anna Wawryca, Michał Wawryca, Plac Kilińskiego 9/35,20A 75-307 Koszalin

Tel.: 663-256-928, wawryca.kancelaria@outlook.com

null

Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska; ul. Tuwima 27/1, 71-426 Szczecin

Tel.: 91 431 16 66, kancelaria@lichtprzeworska.com.pl

null

Paweł Szcześniewski i Tomasz Gąciarz Radcowie Prawni Spółka partnerska; ul. Henryka Pobożnego 14/3 Szczecin, 70-507

Tel.: 91 8201250, 609557577, szczesniewski@kszg.pl

null

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Wagemann; ul. Gabriela Narutowicza 6/U1 70-231 Szczecin

Tel.: 698675254, kancelaria@wagemann.com.pl

null

Krzysztof Majsnerowski Kancelaria Radcy Prawnego Białogard , ulica Gen. Wł. Sikorskiego 25B/16

Tel.: 502-509-940, krzysztof@majsnerowski.pl

null

Adwokat Monika Tworzydło - Kancelaria Adwokacka; ul. Gabriela Narutowicza 6 lok. U/1, 70-231 Szczecin

Tel.: 510231762, mtworzydlo.adw@wp.pl

null

Kancelaria Doradcy Podatkowego SIMPLEX; 75-241 Koszalin, ul. Grunwaldzka 8-10/9

Tel.: (094) 34 64 341, k.waga@taxsimplex.pl

null

Kancelaria PRORETA Kostrzewska Pieniężny Kowalski Adwokaci i Radcowie Prawni; Ul. Łokietka 33/4 Szczecin, 70-254

Tel.: 692597590, probono@proreta.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jędrzej Łopatto; ul. Narutowicza 3/2, 70-231 Szczecin/ ul. Nadbrzeżna 10, 73-200 Choszczno

Tel.: 695898379, 91 4342254, jedrzej@lopatto.pl

null

Kancelaria Doradcy Podatkowego Dariusz Buczyński; Kłodna 29, 70-535 Szczecin

Tel.: 918137075, darek@buczynski.com.pl

null

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ryszard Jagiełowicz; ul. Zwycięstwa 148/3, 75 – 613 Koszalin

Tel.: 503 611 230, kancelaria@rjadwokat.pl, rj@rjadwokat.pl

null

adw. Tomasz Chańko; ul. Śląska 40/5, 70-432 Szczecin

Tel.: 91 433 07 14, 517 861 902, kancelaria@adwokat-chanko.plJak dołączyć?Prowadzisz kancelarię adwokacką, radcowską, notarialną lub doradcy podatkowego? Dobro wspólne nie jest Ci obce i chcesz wspomóc w trudnych czasach mikro, małych i średnich przedsiębiorców?

Aby zgłosić akces do akcji #RatujBiznes wystarczy wysłać maila na: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl.

Pracownicy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców skontaktują się z Tobą, a dane kancelarii opublikujemy na liście akcji #RatujBiznes.

Nieodpłatna pomoc przedsiębiorcom świadczona jest zdalnie (telefonicznie, mailowo, za pomocą wideopołączeń) i dotyczy konsultacji w zakresie wypełnienia i skutecznego złożenia wniosków przez przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie jest podmiotem uczestniczącym/pośredniczącym w świadczeniu pomocy prawnej pomiędzy kancelariami prawnymi i podatkowymi a przedsiębiorcami. Prowadzona przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców akcja #RatujBiznes służy informowaniu na temat dostępnych instrumentów wsparcia oraz kancelarii prawnych i podatkowych oferujących nieodpłatną pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie narzuca i nie ingeruje w formę i warunki świadczenia pomocy pro publico bono przez kancelarie prawne i podatkowe w zakresie przygotowania i złożenia wniosków pomocowych. Każda z kancelarii prawnych i podatkowych uczestniczących w akcji #RatujBiznes ma prawo, z uzasadnionych powodów, odmówić świadczenia usług na rzecz danego przedsiębiorcy. Kancelaria prawna lub podatkowa biorąca udział w akcji ma prawo w każdym czasie wycofać swoje uczestnictwo z akcji #RatujBiznes.KontaktWięcej informacji na temat akcji #RatujBiznes oraz możliwości przyłączenia się do niej znajdziecie Państwo pod adresem e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 507 432 479 (poniedziałek-piątek 8:30-16:30).