PRZEDMIOT RAPORTU


W raporcie opisano główne problemy w stosowaniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, z którymi do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłaszali się przedsiębiorcy prowadzący apteki. Autorzy raportu prezentując skalę występowania przedmiotowych problemów ujęli w formie tabelarycznej ilość postępowań prowadzonych przez inspekcję farmaceutyczną w latach 2017-2021 oraz przedstawili problematykę sporów przedsiębiorców z organami inspekcji farmaceutycznej, w których interwencje podejmował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w latach 2019-2021. W raporcie zaprezentowano stanowisko Rzecznika przedstawiane w ww. postępowaniach oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych reprezentujące kształtujące się linie orzecznicze.

Raport został zaprezentowany 7 września 2021 r. podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

AUTORZY


Wydział Interwencyjno-Procesowy pod kierunkiem Jacka Cieplaka Zastępcy Rzecznika MŚP