Przypomnienie o obowiązku rejestracji w BDO

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina o obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/