Przedsiębiorcy zyskają ochronę konsumencką

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło pakiet ustaw „Przyjazne Prawo”. Wśród przepisów znalazły się zmiany postulowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące objęcia przedsiębiorców ochroną konsumencką.

W lutym br. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, podjął działania na rzecz wdrożenia przepisów o ochronie konsumenckiej dla przedsiębiorców w relacjach z innymi przedsiębiorcami, które były oczekiwane przez przedstawicieli sektora MŚP. Podczas posiedzenia Rady Przedsiębiorców, które odbyło się 21 lutego br., został wystosowany postulat m.in. właśnie o rozszerzenie zakresu wybranych przepisów konsumenckich na mikroprzedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

– Ponad 2,5 miliona przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie ma takich samych praw, jakie przysługują zwykłym konsumentom. Dla osób prowadzących małą działalność gospodarczą brak prawa, na przykład do reklamacji, stanowi problem – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że w pakiecie ustaw „Przyjazne Prawo”, przekazanym do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, uwzględniono m.in. prawo do gwarancji czy reklamacji, także dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

– Cieszę się, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii realizuje apel, który był zgłaszany przez przedstawicieli sektora MŚP i przeze mnie. Dzięki nabyciu praw konsumenckich właściciele małych firm będą mogli być spokojniejsi o prowadzenie działalności i ewentualną ochronę prawną przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi – dodał Adam Abramowicz.