Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce – V posiedzenie Rady Przedsiębiorców