Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła – 24.01

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, które odbędzie się w najbliższy piątek – 24 stycznia, o godzinie 11. Będzie to bardzo ważne posiedzenie skupione wokół raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych. W naszej ocenie istnieje silna potrzeba merytorycznej rozmowy na ten temat. Wezmą w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Związku Rzemiosła Polskiego i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do udziału w dyskusji.