Posiedzenie Zespołu ds. Branży Saperskiej – 05.02

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Branży Saperskiej, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, które odbędzie się 5 lutego 2020 r., o godz. 11.

Celem Zespołu jest omówienie praktycznych problemów branży saperskiej związanych z wejście w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Szczegółowo zostaną omówione niedogodności wynikające z braku wydania rozporządzenia przez Radę Ministrów, o którym mowa w art. 132 ww. ustawy, a także wątpliwości dotyczące zasad współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie świadczenia odpłatnej usługi oczyszczania terenu.

Spodziewamy się merytorycznej dyskusji, w której wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do oglądania.