Posiedzenie Rady Przedsiębiorców otwarte dla wszystkich – przedsiębiorcy skorzystają ze szkolenia prowadzonego przez ZUS

Logo Biura Rzecznika Rada Przędsiebiorców

Najbliższe posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. W agendzie przewidziano między innymi warsztat prowadzony przez ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na 10 kwietnia 2019 roku zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. To posiedzenie Rady Przedsiębiorców będzie otwarte dla wszystkich właścicieli mikro, małych i średnich firm, którzy wcześniej zarejestrują się na stronie internetowej: https://rzecznikmsp.gov.pl/index.php/rejestracja-na-rade-przedsiebiorcow/.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z edukacyjnego szkolenia prowadzonego przez ekspertów ZUS na temat kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców. Właściciele firm dowiedzą się więcej o przysługującym im uprawnieniu kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Jest to temat istotny z uwagi na wysoki poziom absencji chorobowej pracowników, finansowanej ze środków pracodawców – w 2018 roku ponieśli oni 37,5% kosztów zwolnień lekarskich. Jednocześnie tendencja jest rosnąca, ponieważ pracodawcy sfinansowali wynagrodzenia chorobowe w kwocie o 600 milionów złotych wyższej niż w 2017 roku. W związku z tym przedsiębiorcy powinni być zainteresowani ujawnianiem przypadków nieuzasadnionej absencji, a z warsztatu prowadzonego przez ekspertów ZUS, dowiedzą się jak mogą tego skutecznie dokonać.

– Dzięki otwarciu Rady Przedsiębiorców na wszystkich zainteresowanych możemy skuteczniej edukować właścicieli mikro, małych i średnich firm. Temat omawiany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych był już przedmiotem objaśnienia prawnego, wydanego po moim wniosku, a teraz kontynuujemy akcję informacyjną poprzez dalsze pogłębianie wiedzy przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Uczestnicy posiedzenia Rady Przedsiębiorców będą mieli okazję zapoznać się również szczegółowo z działaniem i obsługą portalu biznes.gov.pl, o którym opowiedzą przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Z kolei dr Radosław Bulejak z Business Centre Club poruszy temat stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, a Fundacja Firmy Rodzinne przybliży europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców „Early Warning Europe”.

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Rady Przedsiębiorców 10 kwietnia 2019 r.:

  1. Praktyka stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Radosław Bulejak, Business Centre Club, Zespół ds. Ordynacji Podatkowej
  2. Prezentacja portalu biznes.gov.pl – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  3. Prezentacja PARP
  4. Europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców Early Warning Europe – Fundacja Firmy Rodzinne
  5. Warsztat nt. kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców – ZUS