Popierana przez Rzecznika MŚP nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca Prostą Spółkę Akcyjną podpisana przez Prezydenta

Dyskusja przedsiębiorcy

Pierwsze Proste Spółki Akcyjne będą mogły powstać już od 1 marca 2020 roku, dzięki ustawie podpisanej przez Prezydenta, a popieranej przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prosta Spółka Akcyjna będzie łączyć zalety spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółkami akcyjnymi. Jej najważniejszymi zaletami będą nieskomplikowane procedury założenia, funkcjonowania i likwidacji. Na tym rozwiązaniu skorzysta przede wszystkim innowacyjny sektor start-upów w Polsce, który od dłuższego czasu zwracał uwagę na bariery utrudniające rozwój tego typu firm.

Główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej, zgodnie z projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, to:

  • brak barier wejścia (1 zł kapitału na start),
  • szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”),
  • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji),
  • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi),
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
  • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje Prostej Spółki Akcyjnej nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia Prostej Spółki Akcyjnej w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów),
  • uproszczona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.
  • Polscy przedsiębiorcy wyróżniają się innowacyjnością i przełomowymi pomysłami. Dzięki Prostej Spółce Akcyjnej zyskają narzędzie, dzięki któremu ich firmy będą mogły skuteczniej funkcjonować na rynku – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.