Propozycje korzystnych zmian w rządowym programie „Polskiego Ładu”

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych rząd zmodyfikował część reform podatkowych w Polskim Ładzie. Zmniejszona została składka zdrowotna z 9% do 4,9% dla podatników, rozliczających się podatkiem liniowym. Dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składki wynoszącą 1/3 procentowej wysokości opodatkowania zastąpiono trzema kwotami składki, uzależnionymi od wysokości przychodów. Choć propozycję tę, idą w dobrym kierunku, są w dalszym stopniu nie satysfakcjonujące.

Dlatego Biuro Rzecznika MŚP proponuje dalsze zmiany w Polskim Ładzie. Składka zdrowotna w podatku liniowym i w podatku od przychodów ewidencjonowanych powinna być równa dla wszystkich przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób i stanowić kwotę równowartości 9% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dla podatników opodatkowanych na skali składka powinna być proporcjonalna do dochodu, ale obarczona stosownym limitem od którego składki już nie rosną. Z propozycjami można się zapoznać na niniejszej grafice:

Poniżej także stanowisko Rzecznika MŚP skierowane do Ministra Finansów w toku konsultacji społecznych z 30 sierpnia 2021 roku oraz pismo skierowane do Marszałek Sejmu RP po zmianach przyjętych po procesie konsultacji z dnia 17 września 2021 roku.