Polska Nagroda Krajobrazowa – konkurs GDOŚ

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii informujemy, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz piąty organizuje konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową. Jest on elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a jego celem jest wyróżnienie i promowanie wzorcowych inicjatyw i działań w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem.

Szczegóły znajdują się w piśmie załączonym poniżej.