Po interwencji Rzecznika MŚP Adama Abramowicza na targowiskach Białej Podlaskiej mogą handlować wszyscy kupcy

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców z targowiska miejskiego przy al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej informującymi, że nie mogą handlować wyrobami przemysłowymi i tekstylnymi na wskazanym targowisku, podczas gdy handel artykułami rolno-spożywczymi jest dopuszczony, Rzecznik MŚP w dniu 22 kwietnia 2020 r. zaapelował do Prezydenta Białej Podlaskiej o udostępnienie targowiska wszystkim kupcom. W przywołanym wystąpieniu Rzecznik MŚP wskazał, że trwający już ponad miesiąc przestój, związany z obostrzeniami wprowadzonymi na skutek stanu epidemii, spowodował, że sytuacja finansowa kupców znacząco się pogorszyła – tym bardziej, że dla wielu z nich prowadzanie stoiska na targowisku stanowi jedyne źródło utrzymania siebie i rodziny.

Apel Rzecznika MŚP przekonał Prezydenta Białej Podlaskiej Michała Litwiniuka, który zdecydował, że z dniem 29 kwietnia 2020 r. zostanie wznowiona działalność wszystkich miejskich targowisk dla wszystkich kupców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.