Otwarcie Oddziału Biura Rzecznika MŚP w Krakowie

W spotkaniu uczestniczył m.in. wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

Przedsiębiorcy z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego mają możliwość korzystania z pomocy prawnej oraz reprezentacji swoich interesów w sprawach, którymi zajmuje się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adam Abramowicz.

Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika MŚP w Krakowie jest Grzegorz Piątkowski, który pełni jednocześnie funkcję dyrektora Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków.

Dzięki utworzeniu biura terenowego w Krakowie, a w przyszłości także w Białymstoku, Gdańsku i Poznaniu, zadania powierzone Rzecznikowi MŚP będą realizowane sprawnie i skutecznie w całej Polsce.


Komunikat prasowy na otwarcie biura w Krakowie
List gratulacyjny Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz dla Pełnomocnika Oddziału w Krakowie