Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika MŚP ws. objaśnienia prawnego w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zawierające wniosek o wydanie objaśnienia prawnego
dotyczącego możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie tejże ustawy.