Od 25 maja br. urzędy administracji publicznej zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów. W tej sprawie wielokrotnie apelował Rzecznik MŚP

Od poniedziałku 25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej zobowiązane są do przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów. W sprawie wznowienia obsługi przedsiębiorców przez urzędy wielokrotnie apelował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Pismem z 1 kwietnia 2020 r., znak: WPL198.2020.DL, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie obsługi przedsiębiorców z branży jubilerskiej, choćby w ograniczonym zakresie.

Ponadto pismem z 6 kwietnia 2020 r., znak: GR.15.2020.BB, Rzecznik MŚP wystosował apel do Prezesa Głównego Urzędu Miar, sprawującego nadzór nad urzędami probierczymi oraz do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o wznowienie prac urzędów.

Wspomnieć należy również o wystąpieniach kierowanych przez Rzecznika MŚP do Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich z:

  • 6 kwietnia 2020 r., znak: WPL.208.2020.DL, z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie obsługi przedsiębiorców z branży geodezyjnej przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  • 17 kwietnia 2020 r., znak: WPL.239.2020.DL, z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie w Wydziałach Komunikacji jednolitej, i na równych zasadach, obsługi rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych do kraju, jak i fabrycznie nowych.

Apele Rzecznika MŚP przyczyniły się do zmian w przepisach, co z kolei umożliwiło przywrócenie obsługi obywateli w urzędach (§12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 878) oraz art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)).