Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – uwzględniający zmiany o które wnioskował Rzecznik MŚP – wchodzi w życie 1 listopada br.

1 listopada wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uwzględniająca zmiany o które postulował rzecznik MŚP, Rada Przedsiębiorców oraz organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców. Przepisy ustawy wprowadzają między innymi możliwość opłacania ZUS, PIT, CIT, cła i akcyzy z konta VAT – to kluczowa zmiana o którą wnioskowało Biuro Rzecznika MŚP.

Metoda podzielonej płatności jest powszechnie stosowana wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa. Polega ona na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT są ograniczone. Taka forma płatności stanowi obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i negatywnie wpływa na zarządzanie przez nie płynnością finansową.

Organizacje współpracujące z Rzecznikiem MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców zgłaszały postulaty dotyczące tzw. split payment. Biuro Rzecznika MŚP podjęło ten temat już 12 lutego br., kiedy został skierowany apel do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie odstępstw od stosowania metody podzielonej płatności dla najmniejszych firm. W odpowiedzi na rekomendację Rzecznika odpowiednie zmiany wprowadziła Grupa Lotos S.A. oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Dodatkowo, cztery kolejne spółki potwierdziły, że już teraz kierują się odpowiednimi procedurami w tym zakresie. Są to: Enea S.A., Grupa Azoty S.A., PKP Cargo S.A. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Następnie, pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Ministra Finansów uwagi i wnioski o dokonanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W wyniku interwencji Rzecznika MŚP udało się m.in. przesunąć termin wejścia w życie ustawy o dodatkowe dwa miesiące, co zwiększyło szanse przedsiębiorców na odpowiednie przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.

  • Zasady uwzględnione w ustawie, obejmujące między innymi szeroki wachlarz wyłączeń z możliwości blokady pieniędzy na rachunku VAT, wpłyną pozytywnie na płynność finansową firm. Dodatkowo, z tego samego konta będzie można płacić nie tylko VAT, ale także PIT, CIT, cła, VAT importowy, akcyzę czy ZUS – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców będzie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Skróci ona do maksymalnie 30 dni, od dnia doręczenia faktury, termin zapłaty w transakcjach z podmiotami publicznymi, a do 60 dni w transakcjach MŚP z dużymi firmami.

Stosowanie obowiązkowego split payment dotyczy 150 grup towarów i usług, wśród których wymienić można:

  • elektronikę m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tonery, tusze, dyski twarde;

  • roboty budowlane i okołobudowlane;

  • odpady, złom, surowce wtórne;

  • węgiel i produkty węglowe;

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;

  • prawa do emisji gazów cieplarnianych;

  • paliwa samochodowe, oleje smarowe i opałowe;

  • handel częściami do samochodów i motocykli.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmie sprzedawców i nabywców towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 000 zł.