Nowa aplikacja e-Sprawozdania Finansowe do stosowania od września 2019 – z udoskonaleniem zgłoszonym przez Rzecznika MŚP

Udoskonalona aplikacja (ze schemami MF w wersji 1_2) uwzględnia postulat przekazywany przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości, w oparciu o zgłoszenia przedsiębiorców, którzy sygnalizowali problem pojawiający się na ostatnim etapie składania e-Sprawozdań Finansowych (do KRS).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pismem z 29 kwietnia 2019 r. wniósł o zmianę w systemie eKRS polegającej na umożliwieniu składania sprawozdań finansowych identyfikowanych numerem NIP. Ponadto Rzecznik zwrócił się o uwzględnienie bieżących utrudnień i niedogodności związanych ze składaniem sprawozdań finansowych, jako okoliczności wyłączających pociąganie do odpowiedzialności przedsiębiorców podczas postępowań prowadzonych przez organy podległe Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Finansów.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów udostępniło nową bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe on-line dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, pod adresem: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start. W obecnej wersji skorelowano identyfikację podmiotów, składających e-Sprawozdania Finansowe w taki sposób, że nie będzie to przyczyną odrzucania e-sprawozdań finansowych przez system eKRS.

Dotychczasowe schematy umożliwiały podanie jednego z dwóch numerów NIP lub KRS. Jeśli spółka podawała pierwszy numer, to miała problem ze złożeniem sprawozdania finansowego poprzez system eKRS. Wymagał on numeru KRS. Obecnie nie będzie z tym problemu, ponieważ aktualnie struktury zawierają dwa pola „Identyfikator podatkowy NIP” oraz „Numer KRS”. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do KRS.

Natomiast dalszemu doskonaleniu systemu e-Sprawozdań Finansowych będzie służyło spotkanie Zespołu Roboczego ds. e-sprawozdań w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w dniu 23 września 2019 r. Uczestnictwo w pracach Zespołu potwierdziły Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Cyfryzacji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poruszał kwestię konieczności doskonalenia systemu e-Sprawozdań Finansowych w pismach:

 • z 26 sierpnia 2019 r. – do Ministra Finansów,

 • z 12 sierpnia 2019 r. – do Ministra Finansów,

 • z 19 lipca 2019 r.  – do Ministra Finansów,

 • z 28 czerwca 2019 r. – do Ministra Cyfryzacji,

 • z 28 czerwca 2019 r. – do Ministerstwa Sprawiedliwości,

 • z 28 czerwca 2019 r. – do Ministra Finansów,

 • z 18 czerwca 2019 r. – do Ministerstwa Sprawiedliwości,

 • z 21 maja 2019 r. – do Ministra Sprawiedliwości,

 • z 14 maja 2019 r. – do Ministra Sprawiedliwości,

 • z 10 maja 2019 r. – do Ministra Sprawiedliwości,

 • z 29 kwietnia 2019 r. –  do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów,

 • z 27 marca 2019 r. – do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości,

 • z 5 marca 2019 r. – do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości.