Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP obyło się 21 grudnia br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Pierwsza część posiedzenia dotyczyła wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców będących przedsiębiorcami. Obrady rozpoczął Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Obecny na posiedzeniu Marek Suski Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów zapowiedział, że rząd nie zamierza wprowadzać podwyżek cen energii. Temat cen energii elektrycznej przybliżył obecnym Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego. Swoje wystąpienia mieli m. in. Robert Wieliczko z Dolnośląskiej Rady Społem, który zaproponował podjęcie ustawy dopuszczającej, możliwość rozwiązania umów zawartych z dostawcami energii, Elżbieta Płuska z Business Center Club, która zwróciła uwagę na kwestię dotacji do realizacji audytów energetycznych dla sektora MŚP. Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja. Wszystkie wnioski i postulaty, które zostały poruszone podczas posiedzenia zostaną przekazane do sejmu.

Druga część posiedzenia Rady Przedsiębiorców dotyczyła zmian w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Pod tekstem znajdą Państwo nagranie z posiedzenia.I cz. Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP 21.12.18 r.

II cz. Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP 21.12.18 r.