Na skutek interwencji Rzecznika MŚP, Prezes ZPP zaapelował do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, aby Wydziały Komunikacji zapewniły jednoczesną i na równych warunkach obsługę interesantów rejestrujących zarówno pojazdy nowe, jak i używane, sprowadzone z zagranicy

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców alarmujących, że niektóry Wydziały Komunikacji zaprzestały rejestracji pojazdów używanych sprowadzonych do Polski, nie przerywając jednocześnie obsługi dotyczącej rejestracji fabrycznie nowych pojazdów, Rzecznik MŚP wystąpił do Prezesa Związku Powiatów Polskich o podjęcie działań umożliwiających rejestrację pojazdów używanych, sprowadzonych do kraju, jak i fabrycznie nowych, bez różnicowania nabywców i na równych warunkach.

Ponadto Rzecznik MŚP przypomniał w swoim wystąpieniu, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu, ale nie musi.

Prezes Zarządu ZPP, dostrzegając wagę problemu, opisanego przez Rzecznika MŚP, zwrócił się do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w piśmie z 28 kwietnia 2020 r. z apelem o podjęcie działań – w ramach dostępnych środków oraz zakresu przypisanym powiatom zadań i kompetencji – zmierzających do realizacji prośby Rzecznika MŚP.

Jak słusznie wskazał Prezes Zarządu ZPP, zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej leży we wspólnym interesie przedsiębiorców, mieszkańców, jak i samych powiatów.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP:

Pełna treść pisma Prezesa Zarządu ZPP: