Na skutek interwencji Rzecznika MŚP od 16 kwietnia 2020 r. w urzędach probierczych nastąpi częściowe wznowienie przyjmowania wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania

W ostatnim czasie do Biura Rzecznika MŚP wpływały liczne głosy przedsiębiorców z branży jubilerskiej, informujące o całkowitym zaprzestaniu, na skutek stanu epidemii, bezpośredniej obsługi interesantów, w tym również odbioru przesyłek kurierskich, przez Okręgowe Urzędy Probiercze w Warszawie i Krakowie oraz ich zamiejscowe wydziały, przez co przedsiębiorcy nie mogli dostarczyć swoich wyrobów do cechowania i badania przez urzędy probiercze. Spowodowało to niemal wstrzymanie handlu biżuterią w sklepach stacjonarnych oraz w Internecie i pozbawienie przedsiębiorców z dnia na dzień dochodów.

Z uwagi na powyższe, Rzecznik MŚP pismem 1 kwietnia 2020 r. zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie obsługi przedsiębiorców, choćby w ograniczonym zakresie. Ponadto pismem z 6 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP wystosował apel do Prezesa Głównego Urzędu Miar, sprawującego nadzór nad urzędami probierczymi oraz do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o wznowienie pracy urzędów.

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Probierczych w Warszawie i Krakowie odpowiedzieli na apel Rzecznika MŚP, wystosowując 10 kwietnia 2020 r. komunikat, w którym poinformowano, że z dniem 16 kwietnia 2020 r. nastąpi częściowe wznowienie przyjmowania wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania w urzędach probierczych.

Rzecznik MŚP przypomina przy tej okazji, że zadaniem każdego organu administracji publicznej jest zapewnienie, w miarę możliwości, ciągłości pracy urzędu, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych.