24.02.2021

MRPiT wyjaśnia Rzecznikowi MŚP zasady przyznawania dopłat do miejsc pracy. Takie rozwiązanie przewiduje Tarcza Branżowa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wyjaśnia w odpowiedzi Rzecznikowi MŚP zasady przyznawania dopłat do miejsc pracy. Takie rozwiązanie przewiduje Tarcza Branżowa. Dopłaty można uzyskać zarówno na pracowników na umowę o pracę, jak i na zleceniu.

Przedsiębiorca z otrzymanych 2 000 zł jako dofinansowanie wynagrodzenia osoby zatrudnionej musi odprowadzić składki po stronie pracownika i należny podatek. Ponadto przedsiębiorca powinien sfinansować składki po stronie pracodawcy ze swoich środków. Jeśli w wyniku zwolnienia ze składki na ubezpieczenia, suma poniesionych wydatków przez przedsiębiorcę jest niższa niż 2 000 zł zobowiązany jest on zwrócić stosowną różnice. Dopłata będzie także proporcjonalnie mniejsza w przypadku zatrudnionych nie na pełen etat. Dla połowy etatu będzie to kwota 1000 zł.

Pełna treść wyjaśnienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Iwony Machałek poniżej: