Materiały z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców są dostępne do pobrania

Logo Biura Rzecznika Rada Przędsiebiorców

10 kwietnia 2019 roku odbyło się IV Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. To posiedzenie Rady było otwarte dla wszystkich właścicieli mikro, małych i średnich firm – dzięki temu każdy przedsiębiorca mógł skorzystać m.in. ze szkolenia ZUS nt. uprawnienia do kontroli zwolnień.

Wśród referowanych tematów znalazła się kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Problematyka została przedstawiona przez dr. Radosława Bulejaka z Business Centre Club, który wraz z Zespołem ds. Ordynacji Podatkowej, działającym przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, opracował wykaz najbardziej uciążliwych dla przedsiębiorców praktyk. Do poruszonych zagadnień odnieśli się przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Fundacja Firmy Rodzinne przybliżyła europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców „Early Warning Europe”. Uczestnicy posiedzenia Rady Przedsiębiorców zapoznali się również szczegółowo z działaniem i obsługą portalu biznes.gov.pl, o którym opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dodatkowo PARP zaprezentowała ofertę z funduszy UE w latach 2014 – 2020.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami oraz materiałami video z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców.