Konsultacje z przedsiębiorcami w Krakowie

W dniu 29 stycznia br. w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne z ponad 20 przedstawicielami organizacji branżowych należących do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Spotkanie dotyczyło postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców dotyczące zmian systemowych, które znacząco mogą wpłynąć na działalność, funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.