Konsultacje z przedsiębiorcami w Gdańsku

Oddział Terenowy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku zorganizował spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji branżowych należących do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Spotkanie dotyczyło postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców dotyczące zmian systemowych, które znacząco mogą wpłynąć na działalność, funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.