Konsultacje podatkowe w sprawie nowej struktury JPK_VAT

Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu

Informujemy, iż prowadzone są konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M – tj. plików JPK_VAT dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie. Zmiany mają związek z zastąpieniem deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT.

Ze zawiadomienia Ministra Finansów o rozpoczęciu konsultacji podatkowej wynika, w szczególności, że uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej nowych przekształconych plików JPK_VAT w wariancie dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl .  Ministerstwo  Finansów prosi o przesyłanie plików w wersji edytowalnej.