Komunikat z 5 maja 2020 r. w sprawie zmian określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Logo Biura Rzecznika Samodzielny Organ Ochrony Prawa Orzeł w Koronie na czerwonym tle

Komunikat z 5 maja 2020 r.

Nawiązując do komunikatu z 14 marca 2020 r. w kwestii wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Biurze w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku i Poznaniu (więcej TUTAJ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 792 dokonuję się zmiany w zakresie możliwości udziału pojedynczych osób w pracach Biura na osobiste zaproszenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców lub jego Zastępcy.

W pozostałym zakresie Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców funkcjonuje w zakresie zadań określonych przepisami prawa.

Osoby, które chciałyby skontaktować się z Biurem Rzecznika, zachęcamy do kontaktu:

– listownego:

Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

– telefonicznego:

pod numerem tel.: +48 22 1237070 (sekretariat).

Jednocześnie Biuro Rzecznika informuje,
że NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH DROGĄ TELEFONICZNĄ.

Prosimy o składanie wniosków pocztą elektroniczną:

e-mail: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl,
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl

e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl

lub poprzez formularz kontaktowy TUTAJ