Już 17.10 odbędzie się VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców – zapraszamy do rejestracji

Przypominamy, że w dniu 17 października 2019 r. organizujemy otwarte VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Posiedzenie odbędzie się w trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw trwającego od 16 do 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Głównym tematem poruszanym podczas obrad będzie kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – zostaną zaprezentowane m.in. studia przypadków naruszeń praw przedsiębiorców, dane statystyczne oraz wnioski na przyszłość.

Prelegentami będą m.in.:

  • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;

  • dr Radosław Bulejak – Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Podatków i danin quasi-podatkowych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, ekspert Business Center Club;

  • Jerzy Martini – ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa;

  • dr hab. Leszek Bielecki – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie;

  • dr Anna Zaręba-Faracik – Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP;

  • dr Marek Woch – Radca Rzecznika MŚP;

  • Grzegorz Piątkowski – Dyrektor Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków w Biurze Rzecznika MŚP, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej.

Rejestracja na posiedzenie odbywa się w ramach rejestracji na Kongres pod adresem: https://ekmsp.eu/visitor/register

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Zapraszamy!