Zespół Roboczy ds. Taxi

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Data powstania zespołu

20 marca 2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Taxi

Pisma - Zespół Roboczy ds. Taxi

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Taxi