Zespół Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Jacek Panchyrz (Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów)

Data powstania zespołu

21 marca 2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa

Pisma - Zespół Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa