Zespół Roboczy ds. Upadłości i restrukturyzacji

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Piotr Zimmermann (Business Centre Club)

Data powstania zespołu

14 marca 2019 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Upadłości i restrukturyzacji

Pisma - Zespół Roboczy ds. Upadłości i restrukturyzacji

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Upadłości i restrukturyzacji